×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 13

1 Tot sufletul stăpânirilor celor mai înalte să se supuie; că nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu; şi stăpâniile care sunt, de la Dumnezeu sunt rânduite. 2 Pentru aceea cela ce se împotriveşte stăpânirii, rânduielii lui Dumnezeu se împotriveşte; şi care se împotrivesc, judecată îşi vor lua loruşi. 3 Că dregătorii nu sunt frică faptelor celor bune, ci celor rele; iară voieşti să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă bine, şi vei avea laudă de la dânsa. 4 Că slujitor al lui Dumnezeu este ţie spre bine; iar de faci rău, teme-te. Că nu în zadar poartă sabia, că slujitor al lui Dumnezeu este, izbânditor spre mânie celui ce face răul. 5 Pentru aceea trebuie să vă supuneţi, nu numai pentru mânia ci şi pentru ştiinţa. 6 Că pentru aceasta şi dajdii daţi, că slujitori ai lui Dumnezeu sunt, spre însăşi aceasta îndeletnicindu-se. 7 Daţi dar tuturor cele ce sunt cu datorie; celui cu dajdia, dajdie; celui cu dijma, dijmă; celui cu frica, frică; celui cu cinstea, cinste. 8 Nimănui cu nimic nu fiţi datori, fără numai cu a iubi unul pre altul; că cel ce iubeşte pre altul, legea a plinit. 9 Pentru că aceea, adică, să nu curveşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, să nu pofteşti, şi ori care altă poruncă, întru acest cuvânt se cuprinde: Adică, să iubeşti pre vecinul tău ca însuţi pre tine. 10 Dragostea nu lucrează rău vecinului, drept aceea plinirea legii este dragostea. 11 Şi aceasta, ştiind vremea, că acum vreme este noi din somn să ne sculăm. Că mai aproape este nouă mântuirea acum, decât când am crezut. 12 Că noaptea a trecut, iar ziua s-a apropiat; să lepădăm dar lucrurile întunericului, şi să ne îmbrăcăm în arma luminii. 13 Ca ziua cu bun chip să umblăm, nu în ospeţe, şi în beţii, nu întru curvii, şi întru faptele de ruşine, nu întru pricire de pizmă. 14 Ci vă îmbrăcaţi întru Domnul nostru Iisus Hristos, şi purtarea de grijă a trupului să nu o faceţi spre pofte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.