×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 12

1 Rogu-vă dar pre voi fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu: Să vă puneţi înainte trupurile voastre jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, slujba voastră cea cuvântătoare. 2 Şi să nu vă asemănaţi (închipuiţi) chipului veacului acestuia, ci să vă schimbaţi la faţă, întru înnoirea minţii voastre, ca să cunoaşteţi voi, care este voia lui Dumnezeu cea bună şi plăcută şi deplin.

3 Că zic prin darul ce mi s-a dat mie, tuturor celor ce sunt între voi, a nu cugeta înalt afară decât li se cade a cugeta, ci a cugeta spre a fi cu mintea întreagă, precum fieştecăruia a împărţit Dumnezeu măsura credinţei. 4 Că precum într-un trup multe mădulări avem, şi mădulările nu au toate o lucrare. 5 Întru acestaşi chip şi cei mulţi un trup suntem întru Hristos, iar fieştecare, unul altuia mădulare. 6 Şi având daruri de multe feluri dupre darul care este dat nouă; ori prorocie dupre măsura credinţei; 7 Ori slujbă întru slujbă; ori cela ce învaţă întru învăţătură. 8 Ori cel ce mângâie întru mângâiere, cel ce dăruieşte întru nevicleşug, cel ce este ispravnic întru osârdie, cel ce miluieşte întru buna voinţă.

9 Dragostea nefăţarnică, urând răul, şi lipindu-vă de lucrul bun. 10 Cu dragoste frăţească unul pre altul iubind, cu cinstea unul pre altul mai mare făcând. 11 Cu osârdia nelenevoşi, cu duhul arzând, Domnului slujind. 12 Întru nădejde bucurându-vă, întru necaz răbdând, întru rugăciune îngăduind. 13 În trebuinţele sfinţilor părtaşi fiind, iubirea de străini urmând. 14 Binecuvântaţi pre cei ce vă gonesc pre voi, binecuvântaţi şi nu osândiţi. 15 Bucura-ţi-vă cu cei ce se bucură, şi plângeţi cu cei ce plâng. 16 Aceeaşi unul către altul cugetând, nu cele înalte cugetând, ci cu cei smeriţi împreună purtându-vă; nu fiţi înţelepţi întru voi înşivă. 17 Nimănui rău pentru rău răsplătind, făcând purtare de grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. 18 De este cu putinţă în cât este despre voi, cu toţi oamenii având pace. 19 Nu vă izbândiţi singuri vouă iubiţilor, ci daţi loc mâniei. Că scris este: A mea este izbânda, eu voi răsplăti, zice Domnul. 20 Drept aceea de flămânzeşte vrăjmaşul tău, dă-i lui pâine, de însetează, adapă-l pre el; că aceasta făcând, cărbuni de foc grămădeşti pe capul lui. 21 Nu te birui de rău; ci biruieşte cu binele pre rău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.