×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Epistolia sfântului apostol Pavel cea către Romani

Capitolul 10

1 Fraţilor, bunăvoinţa inimii mele, şi rugăciunea cea către Dumnezeu, pentru Israil este spre mântuire. 2 Că mărturisesc lor, că dragostea lui Dumnezeu au, ci nu dupre cunoştinţă. 3 Că neştiind dreptatea lui Dumnezeu, şi căutând să îşi pună dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu nu s-au supus. 4 Că sfârşitul legii este Hristos, spre îndreptare tot celui ce crede. 5 Că Moise scrie de dreptatea care este din lege, că omul care face acelea, viu va fi într-însele. 6 Iar dreptatea cea din credinţă, aşa zice: Să nu zici întru inima ta: Cine se va sui în cer? Adică să pogoare pre Hristos. 7 Sau cine se va pogorî întru adânc? Adică să ridice pre Hristos din morţi. 8 Dar ce zice Scriptura? Aproape este de tine cuvântul în gura ta, şi întru inima ta; adică cuvântul credinţei care propovăduim. 9 Că de vei mărturisi cu gura ta pre Domnul Iisus, şi vei crede întru inima ta, că Dumnezeu l-a ridicat pre el din morţi, te vei mântui. 10 Că cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire. 11 Că zice Scriptura: Tot cel ce crede întru el nu se va ruşina. 12 Că nu este osebire Iudeului şi Elinului; pentru că acelaşi este Domnul tuturor, care îmbogăţeşte pre toţi cei ce-l cheamă pre el. 13 Că tot oricare va chema Numele Domnului se va mântui. 14 Cum dar vor chema întru carele nu au crezut? Şi cum vor crede, de carele nu au auzit? Şi cum vor auzi, fără de propovăduitor? 15 Şi cum vor propovădui, de nu se vor trimite? Precum este scris: Cât sunt de frumoase picioarele ale celor ce bine vestesc pacea, ale celor ce bine vestesc cele bune. 16 Ci nu toţi au ascultat Evanghelia; că Isaia zice: Doamne, cine a crezut auzului nostru? 17 Deci credinţa este din auz, iar auzul prin cuvântul lui Dumnezeu. 18 Ci zic: Au doară nu au auzit? Ci în tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile lumii cuvintele lor. 19 Ci zic: Au nu a cunoscut Israil? Întâi Moise zice: Eu voi întărâta pre voi spre cel ce nu este neam, spre neam neînţelegător voi mânia pre voi. 20 Iar Isaia îndrăzneşte şi zice: Aflatu-m-am celor ce nu mă caută pre mine, arătatu-m-am celor ce nu întreabă de mine. 21 Iar către Israil zice: Toată ziua am întins mâinile mele către norodul cel neascultător, şi împotrivă grăitor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.