×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Faptele sfinţilor apostoli

Capitolul 6

1 Şi în zilele acelea, înmulţindu-se Ucenicii, au făcut cârtire Elinii împotriva Evreilor, căci văduvele lor se treceau cu vederea întru slujba cea de toate zilele. 2 Şi chemând cei doisprezece pe mulţimea ucenicilor, au zis: Nu este cu plăcere nouă ca lăsând cuvântul lui Dumnezeu, să slujim meselor. 3 Socotiţi drept aceea fraţilor dintre voi şapte bărbaţi mărturisiţi, plini de Duh Sfânt, şi de înţelepciune, pre care să-i rânduim la treaba acesta. 4 Iar noi întru rugăciune şi întru slujba cuvântului ne vom zăbovi. 5 Şi a plăcut cuvântul acesta înaintea a toată mulţimea; şi au ales pre Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duh Sfânt, şi pre Filip, şi pre Prohor, şi pre Nicanor, şi pre Timon, şi pre Parmena, şi pre Nicolae nemernicul Antiohian. 6 Pre care i-au pus înaintea Apostolilor; şi rugându-se, şi-au pus preste dânşii mâinile. 7 Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea, şi se înmulţea numărul ucenicilor în Ierusalim foarte; şi multă mulţime de Preoţi se supunea la Credinţă.

8 Şi Ştefan fiind plin de credinţă şi de putere, făcea minuni şi semne mari întru norod. 9 Şi s-au sculat unii din Sinagoga ce se zicea a Libertinilor, şi a Cirinenilor, şi a Alexandrinilor, şi a celor de la Cilicia, şi Asia, de se pricea cu Ştefan. 10 Şi nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului, cu care grăia. 11 Atunci au scos pre nişte bărbaţi ce ziceau: Că l-am auzit pre el grăind cuvinte de hulă împrotiva lui Moise şi a lui Dumnezeu. 12 Şi au întărâtat pre norod şi pre Bătrâni, şi pre Cărturari, şi năvălind l-au răpit pre dânsul şi l-au adus la sobor. 13 Şi au pus mărturii mincinoase care ziceau: Omul acesta nu încetează a grăi cuvinte de hulă, împrotiva acestui loc sfânt şi a legii. 14 Pentru că l-am auzit pre el zicând: Că Iisus Nazarineanul acesta va strica locul acesta, şi va schimba obiceiurile care ne-a dat nouă Moise. 15 Şi căutând spre el toţi cei ce şedeau în sobor, au văzut faţa lui ca o faţă de Înger.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.