×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Faptele sfinţilor apostoli

Capitolul 25

1 Deci Fist, intrând în dregătorie, după trei zile s-a suit în Ierusalim de la Cezareea. 2 Şi i-a arătat lui Arhiereul, şi cei mai de frunte ai Iudeilor, asupra lui Pavel, şi îl ruga pre el. 3 Cerând har asupra lui, ca să-l trimită pre el la Ierusalim, făcând vicleşug ca să-l ucidă pre el pre drum. 4 Deci Fist a răspuns, că Pavel să se păzească în Cezareea, şi el va degrab să meargă acolo. 5 Deci cei tari întru voi, zice, pogorându-se împreună, de este ceva întru bărbatul acesta, pârască-l pre el. 6 Şi zăbovind la ei nu mai mult decât zece zile, s-a pogorât în Cezareea, şi a doua zi şezând la divan, a poruncit să se aducă Pavel. 7 Şi venind el, au stătut împrejurul lui Iudeii care veniseră din Ierusalim, multe şi grele vinuiri aducând asupra lui Pavel, pre care nu le putea să le dovedească. 8 Răspunzând el că nici împrotriva legii Iudeilor, nici împrotiva Bisericii, nici împrotiva Cezarului am greşit ceva. 9 Iar Fist vrând să facă har Iudeilor, răspunzând a zis lui Pavel: Voieşti să te sui în Ierusalim, şi acolo pentru acestea să te judeci înaintea mea? 10 Iar Pavel a zis: La divanul Cezarului sunt stând, unde trebuie să mă judec. Iudeilor nici o nedreptate nu am făcut, precum şi tu mai bine ştii. 11 Pentru că de am făcut nedreptate, şi ceva vrednic de moarte am lucrat, nu mă feresc de moarte; iar dacă nimic nu este din cele ce aceştia mă pârăsc, nimeni nu poate pre mine lor să mă dăruiască; pre Cezarul chem. 12 Atunci Fist grăind împreună cu sfatul a răspuns: Pre Cezarul ai chemat? La Cezarul vei merge.

13 Şi dacă au trecut câteva zile, Agripa împăratul şi Vernichi s-au pogorât în Cezareea ca să se închine lui Fist. 14 Şi zăbovindu-se zile multe acolo, Fist a spus împăratului pentru Pavel, zicând: Un bărbat oarecare este lăsat de Felix legat. 15 Pentru care fiind eu în Ierusalim, au arătat înaintea mea Arhiereii şi Bătrânii Iudeilor, cerând împotriva lui judecată. 16 Către care am răspuns, că nu este obicei la Romani, să dea pre vreun om la pierzare, mai înainte până ce nu are de faţă cel pârât pre pârâşii lui, şi loc de răspuns să-şi ia pentru vina sa. 17 Şi adunându-se ei aici, nici o zăbavă făcând, a doua zi şezând la judecată, am poruncit să se aducă bărbatul. 18 Pentru care stând pârâşii lui împrejur, nici o vină aducea dintru acelea care prepuneam eu. 19 Ci numai nişte întrebări pentru a lor credinţă avea asupra lui, şi pentru un Iisus oarecare mort, pre carele zicea Pavel că este viu. 20 Şi nedumerindu-mă eu de întrebarea aceasta, am zis: De voieşte să meargă în Ierusalim, şi acolo să se judece pentru acestea. 21 Iar Pavel chemând să se păzească el la judecata lui Sevastu, am poruncit să se păzească, până îl voi trimite pre el la Cezarul. 22 Iar Agripa către Fist a zis: Aş fi voit şi eu să-l aud pre acel om. Iar el, mâine, a zis, vei auzi pre dânsul. 23 Deci a doua zi venind Agripa şi Vernichi cu multă pofală şi intrând în divanul palatului, împreună cu Căpitanii, şi cu bărbaţii cei mai de frunte ai cetăţii, şi poruncind Fist, s-a adus Pavel. 24 Şi a zis Fist: Agripa împărate şi toţi bărbaţii cei ce sunteţi împreună cu noi, vedeţi pre acesta, pentru care toată mulţimea Iudeilor mi s-a rugat şi în Ierusalim şi aici strigând, că nu trebuie să mai trăiască el. 25 Iar eu cunoscând că nimic vrednic de moarte el nu a făcut, şi el singur chemând pre Cezarul, am socotit să-l trimit pre el. 26 Pentru care a scrie ceva adevărat domnului nu am, pentru aceea l-am adus pre el la voi, şi mai vârtos înaintea ta împărate Agripa, ca cercetare făcându-se, să am ce să scriu. 27 Pentru că fără cuviinţă mi se pare a fi să trimit legat, şi pricinile cele asupra lui să nu le însemnez.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.