×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Faptele sfinţilor apostoli

Capitolul 1

1 Cuvântul cel dintâi am făcut o Teofile, pentru toate, cele ce a început Iisus a face şi a învăţa. 2 Până în ziua, întru care poruncind Apostolilor prin Duhul Sfânt, pre care a ales, s-a Înălţat. 3 Cărora s-a şi pus înainte pre sineşi viu după Patima sa în multe semne, prin patruzeci de zile arătându-se lor, şi grăind cele pentru Împărăţia lui Dumnezeu. 4 Şi cu dânşii petrecând, le-a poruncit lor, de la Ierusalim să nu se despartă: Ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, care aţi auzit de la mine. 5 Căci Ioan a botezat cu apă, iar voi vă veţi boteza cu Duh Sfânt, nu după multe zilele acestea.

6 Iar ei adunându-se l-au întrebat pre dânsul, zicând: Doamne, au întru acest an vei să aşezi Împărăţia lui Israil? 7 Iar el a zis către dânşii: Nu este vouă a şti anii, sau vremile, care Tatăl le-a pus întru a sa stăpânire. 8 Ci veţi lua putere venind Duhul Sfânt peste voi. Şi veţi fi mie mărturii, în Ierusalim, şi în toată Iudeea, şi Samaria, şi până la marginea pământului. 9 Şi acestea zicând, privind ei s-a Înălţat, şi Nor l-a luat pre el de la ochii lor. 10 Şi căutând ei la Cer, când mergea el, iată doi bărbaţi au stătut înaintea lor în veşminte albe. 11 Care au şi zis: Bărbaţi Galileeni, ce staţi căutând spre Cer? Acest Iisus care s-a înălţat de la voi la Cer, aşa va veni precum l-aţi văzut pre el mergând la Cer.

12 Atunci s-au întors Apostolii în Ierusalim, de la muntele ce se cheamă Eleon, care este aproape de Ierusalim, calea Sâmbetei având. 13 Şi dacă au intrat, s-au suit în casa de sus (în foişor) unde locuia Petru, şi Iacob, şi Ioan, şi Andrei, şi Filip, Toma, Vartolomeu, şi Matei, Iacov al lui Alfeu, şi Simon Zilotul, şi Iuda al lui Iacov. 14 Aceştia toţi erau aşteptând cu un cuget (cu un suflet) în rugăciune, şi în cerere, cu femeile, şi cu Maria Muma lui Iisus, şi cu fraţii lui.

15 Şi în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul Ucenicilor, a zis: (şi era mulţime de nume împreună, ca la o sută şi douăzeci) 16 Bărbaţi fraţi, se cădea a se plini scriptura aceasta, care a zis mai înainte Duhul Sfânt prin gura lui David, pentru Iuda, care s-a făcut povaţă celor ce au prins pre Iisus. 17 Căci numărat era împreună cu noi, şi luase soarta slujbei acesteia. 18 Deci acesta a câştigat loc din plata nedreptăţii, şi căzut fiind a pleznit peste mijloc şi s-au vărsat toate măruntaiele lui. 19 Şi s-a făcut aceasta cunoscută la toţi cei ce locuiau în Ierusalim, cât s-a chemat locul acela, cu limba lor, Akeldama, adică loc al sângelui. 20 Pentru că scris este în Cartea Psalmilor: Facă-se curtea lui pustie, şi să nu fie cine să locuiască întru ea, şi Episcopia lui să o ia altul. 21 Deci se cuvine dintru aceşti bărbaţi care se adunau cu noi, în toată vremea, întru care intra şi ieşea între noi Domnul Iisus. 22 Începând de la botezul lui Ioan, până în ziua întru care s-a Înălţat de la noi, să fie mărturie Învierii lui cu noi, unul dintru aceştia. 23 Şi au pus pre doi, pre Iosif ce se cheamă Varsava, care s-a numit Iust, şi pe Matia. 24 Şi rugându-se, au zis: Tu Doamne care ştii inimile tuturor, arată dintru aceşti doi pe unul, care ai ales. 25 Să ia soarta slujbei şi Apostoliei acesteia, dintru care a căzut Iuda, să meargă în locul lui. 26 Şi au dat sorţii lor. Şi a căzut soarta pe Matia; şi s-a numărat cu cei unsprezece Apostoli.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.