×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 9

1 Şi trecând Iisus, a văzut pre un om orb din naştere. 2 Şi l-au întrebat pre el Ucenicii lui, zicând: Rabbi, cine a greşit? Acesta, sau părinţii lui, de s-a născut orb? 3 Răspuns-a Iisus: Nici acesta a greşit, nici părinţii lui; ci ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu întru el. 4 Mie mi se cade să lucrez lucrurile celui ce m-a trimis pre mine, până este ziuă; vine noaptea, când nimenea nu poate să lucreze. 5 Când sunt în lume, lumină sunt lumii. 6 Acestea zicând, a scuipat jos, şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tina preste ochii orbului. 7 Şi i-a zis lui: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului, (ce se tâlcuieşte Trimis). 8 Deci s-a dus, şi s-a spălat, şi a venit văzând. 9 Iar vecinii, şi cei ce îl văzuseră pre el mai nainte, că era orb, ziceau: Au nu este acesta cel ce şedea şi cerea? 10 Alţii ziceau: Că acesta este; iar alţii ziceau: Că seamănă cu el; iar el zicea: Că eu sunt. 11 Deci îi ziceau lui: Cum ţi s-au deschis ochii? Răspuns-a acela, şi a zis: Un om ce se numeşte Iisus, tină a făcut, şi a uns ochii mei, şi mi-a zis mie: Mergi la scăldătoarea Siloamului, şi te spală; şi mergând şi spălându-mă, am văzut. 12 Şi i-au zis lui: Unde este acela? Zis-a: Nu ştiu.

13 Îl aduc pre el la Farisei, pre cela ce oarecând a fost orb. 14 Şi era Sâmbăta când a făcut Iisus tina, şi i-a deschis ochii lui. 15 Deci iarăşi l-au întrebat pre el şi Fariseii, cum a văzut. Iar el a zis lor: Tină a pus pre ochii mei, şi m-am spălat, şi văd. 16 Deci ziceau oare care din Farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, că nu păzeşte Sâmbăta. Alţii ziceau: Cum poate om păcătos să facă semne ca acestea? Şi împerechere era între ei. 17 Zis-au orbului iarăşi: Tu ce zici pentru dânsul, că a deschis ochii tăi? Iar el a zis: Că Proroc este. 18 Deci nu au crezut Iudeii pentru dânsul, că orb a fost, şi a văzut, până ce au chemat pre părinţii acestuia ce a văzut. 19 Şi i-au întrebat pre ei, zicând: Acesta este fiul vostru, care voi aţi zis, că s-a născut orb, cum dar acum vede? 20 Răspuns-au lor părinţii lui, şi au zis: Ştim că acesta este fiul nostru, şi cum că orb s-a născut. 21 Iar cum acum vede, nu ştim; sau cine i-a deschis lui ochii, noi nu ştim; însuşi vârstă are, pre dânsul îl întrebaţi, el singur pentru sineşi va spune. 22 Acestea au zis părinţii lui, că se temeau de Iudei; pentru că acum se sfătuiseră Iudeii, că de îl va mărturisi pre el cineva a fi Hristos, să se lepede din Sinagogă. 23 Pentru aceea părinţii lui au zis, că vârstă are, pre dânsul îl întrebaţi. 24 Deci au chemat a doua oară pre omul care fusese orb, şi au zis lui: Dă slavă lui Dumnezeu; noi ştim că omul acesta păcătos este. 25 Iar acela a răspuns, şi a zis: De este păcătos, nu ştiu; una ştiu, că orb fiind eu, acum văd. 26 Şi i-au zis lui iarăşi: Ce a făcut ţie? Cum ţi-a deschis ţie ochii? 27 Răspuns-a lor: Am zis vouă acum, şi nu aţi auzit; ce iarăşi voiţi să auziţi? Au doară şi voi voiţi să vă faceţi Ucenici ai lui? 28 Deci l-au ocărât pre el, şi au zis lui: Tu eşti ucenic al aceluia; iar noi ai lui Moise suntem ucenici. 29 Noi ştim că cu Moise a grăit Dumnezeu; iar pre acesta nu-l ştim de unde este. 30 Răspuns-a omul, şi a zis lor: Că întru aceasta este minune, că voi nu ştiţi de unde este, şi a deschis ochii mei. 31 Şi ştim, că pre păcătoşi Dumnezeu nu-i ascultă, ci de este cineva cinstitor de Dumnezeu, şi face voia lui, pre acesta îl ascultă. 32 Din veac nu s-a auzit, cum că să fi deschis cineva ochii ai vreunui orb din naştere. 33 De nu ar fi acesta de la Dumnezeu, nu ar putea face nimic. 34 Răspuns-au, şi au zis lui: Întru păcate tu te-ai născut tot, şi tu ne înveţi pre noi! Şi l-au gonit pre el afară. 35 Auzit-a Iisus că l-au gonit pre el afară, şi aflându-l pre dânsul, i-a zis lui: Tu crezi în Fiul lui Dumnezeu. 36 Răspuns-a acela, şi a zis: Şi cine este Doamne, ca să crez într-însul? 37 Şi i-a zis Iisus lui: Şi l-ai văzut pre el, şi carele grăieşte cu tine, acela este. 38 Iar el a zis: Cred, Doamne; şi s-a închinat lui. 39 Şi a zis Iisus: Spre judecată am venit eu în lumea aceasta; ca cei ce nu văd să vadă, şi cei ce văd să fie orbi. 40 Şi au auzit acestea unii din Fariseii, care erau cu dânsul, şi au zis lui: Au doară şi noi suntem orbi? 41 Zis-a lor Iisus: De aţi fi orbi, n-aţi avea păcat; iar acum ziceţi: Că vedem; pentru aceasta păcatul vostru rămâne.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.