×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 5

1 După acestea era Praznicul Iudeilor, şi s-a suit Iisus în Ierusalim. 2 Şi este în Ierusalim scăldătoarea Oilor, care se cheamă evreieşte Vitezda, cinci pridvoare având. 3 Întru acelea zăcea mulţime multă de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. 4 Că Înger la vreme se pogora în scăldătoare, şi tulbura apa; şi care intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era ţinut. 5 Deci era acolo un om, treizeci şi opt de ani având în boală. 6 Pre acesta văzându-l Iisus zăcând, şi cunoscând că iată multă vreme avea, i-a zis lui: Voieşti să fii sănătos? 7 Răspuns-a lui bolnavul: Doamne, om nu am, că dacă se va tulbura apa, să mă bage în scăldătoare; deci până când merg eu, altul înaintea mea se pogoară. 8 Zis-a Iisus lui: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. 9 Şi îndată s-a făcut sănătos omul, şi şi-a luat patul său, şi umbla; şi era într-acea zi Sâmbătă.

10 Deci ziceau celui vindecat Iudeii: Sâmbătă este, nu se cade ţie a-ţi lua patul. 11 Răspuns-a lor: Cela ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: Ia-ţi patul tău, şi umblă. 12 Deci l-au întrebat pre el: Cine este omul acela ce ţi-a zis, ia-ţi patul tău, şi umblă? 13 Iar cel vindecat nu ştia cine este; că Iisus se dăduse în laturi, norod fiind întru acel loc. 14 După aceea l-a aflat pre el Iisus în Biserică, şi i-a zis lui: Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greşeşti, ca să nu-ţi fie ţie ceva mai rău. 15 A mers omul acela, şi a vestit Iudeilor, că Iisus este cel ce l-a făcut pre dânsul sănătos. 16 Şi pentru aceea goneau pre Iisus Iudeii, şi îl căuta pre el să-l omoare, că acestea făcea Sâmbăta. 17 Iar Iisus a răspuns lor: Tatăl meu până acum lucrează, şi Eu lucrez. 18 Deci pentru aceasta mai vârtos căutau Iudeii pre el să-l omoare, că nu numai dezlega Sâmbăta, ci şi Tată al său zicea pre Dumnezeu, întocmai pre sine făcându-se cu Dumnezeu. 19 Deci a răspuns Iisus şi a zis lor: Amin Amin grăiesc vouă: Nu poate Fiul să facă de la sine nimic, de nu va vedea pre Tatăl făcând; că cele ce face el, acelea şi Fiul asemenea face. 20 Că Tatăl iubeşte pre Fiul, şi toate arată lui care el face, şi mai mari lucruri decât acestea va arăta lui, ca voi să vă miraţi. 21 Că precum Tatăl scoală pre morţi şi îi înviază, aşa şi Fiul pre care va îi înviază. 22 Că Tatăl nu judecă pre nimenea, ci toată judecata o a dat Fiului; ca toţi să cinstească pre Fiul, precum cinstesc pre Tatăl. 23 Cel ce nu cinsteşte pre Fiul, nu cinsteşte pre Tatăl care l-a trimis. 24 Amin Amin grăiesc vouă: Că cela ce ascultă cuvintele mele, şi crede celui ce m-a trimis pre mine, are viaţă veşnică, şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte în viaţă. 25 Amin Amin grăiesc vouă: Că vine ceasul, şi acum este, când morţii vor auzi Glasul Fiului lui Dumnezeu, şi care vor auzi, vor învia. 26 Că precum Tatăl are viaţă întru sine, aşa a dat şi Fiului viaţă să aibă întru sine. 27 Şi stăpânire i-a dat lui, şi judecată să facă. 28 Căci Fiu al Omului este, nu vă miraţi de aceasta. Că vine ceasul, întru care toţi cei din mormânturi vor auzi glasul lui. 29 Şi vor ieşi cei ce au făcut cele bune, întru învierea vieţii; iar cei ce au făcut cele rele, întru învierea judecăţii. 30 Nu pot eu să fac de la sine nimic. Precum aud, judec; şi Judecata mea dreaptă este. Că nu caut voia mea, ci voia Tatălui celui ce m-a trimis. 31 De mărturisesc eu pentru mine, mărturia mea nu este adevărată. 32 Altul este cel ce mărturiseşte pentru mine, şi ştiu că adevărată este mărturia care mărturiseşte pentru mine. 33 Voi aţi trimis către Ioan, şi a mărturisit adevărul. 34 Iar eu nu de la om iau mărturia; ci acestea grăiesc, ca voi să vă mântuiţi. 35 Acela era Făclie care ardea şi lumina; iar voi aţi voit să vă veseliţi la un ceas întru lumina lui. 36 Iar eu am mărturie mai mare decât Ioan, că lucrurile care mi-a dat mie Tatăl să le săvârşesc pre ele; aceste lucruri care eu fac, mărturisesc pentru mine, că Tatăl m-a trimis. 37 Şi Tatăl cela ce m-a trimis, acela a mărturisit pentru mine; nici glasul lui aţi auzit vreodată, nici chipul lui aţi văzut. 38 Şi cuvântul lui nu îl aveţi rămânând întru voi; că pre care a trimis el, acestuia voi nu credeţi. 39 Cercaţi scripturile, că vouă vi se pare întru dânsele a avea viaţă veşnică; şi acelea sunt cele ce mărturisesc pentru mine. 40 Şi nu voiţi să veniţi către mine, ca viaţă să aveţi. 41 Slavă de la oameni nu iau. 42 Ci v-am cunoscut pre voi, că dragostea lui Dumnezeu nu aveţi întru voi. 43 Eu am venit întru Numele Tatălui meu, şi nu mă primiţi pre mine; de va veni altul întru numele său, pre acela veţi primi. 44 Cum puteţi voi să credeţi, slavă unul de la altul luând, şi pre slava cea de la singur Dumnezeu nu o căutaţi? 45 Să nu vi se pară că eu voi pârî pre voi la Tatăl; este cela ce vă pârăşte pre voi, Moise, spre care voi aţi nădăjduit. 46 Că de aţi fi crezut lui Moise, aţi fi crezut şi mie, că pentru mine acela a scris. 47 Iar dacă scripturilor aceluia nu credeţi, cum cuvintelor mele veţi crede?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.