×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 3

1 Şi era un om din Farisei, Nicodim numele lui, boier al Iudeilor. 2 Acesta a venit către Iisus noaptea, şi i-a zis lui: Rabbi, ştim că de la Dumnezeu ai venit Învăţător; că nimenea nu poate aceste semne să facă, care tu faci, de nu va fi Dumnezeu cu dânsul. 3 Răspuns-a Iisus şi i-a zis lui: Amin Amin grăiesc ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea vedea Împărăţia lui Dumnezeu. 4 Zice către el Nicodim: Cum poate omul să se nască fiind bătrân? Au doară poate a doua oară să intre în pântecele maicii sale, şi să se nască? 5 Răspuns-a Iisus: Amin Amin grăiesc ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre întru Împărăţia lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duhul, Duh este. 7 Nu te mira căci am zis ţie: Că se cade vouă a vă naşte de sus. 8 Duhul unde voieşte suflă, şi Glasul lui auzi, dar nu ştii de unde vine, şi unde merge; aşa este tot care este născut din Duhul. 9 Răspuns-a Nicodim şi a zis lui: Cum pot să fie acestea? 10 Răspuns-a Iisus şi i-a zis lui: Tu eşti Învăţătorul lui Israil, şi acestea nu le ştii! 11 Amin Amin grăiesc ţie: Că ce ştim grăim, şi ce am văzut mărturisim, şi mărturia noastră nu o primiţi. 12 Dacă cele pământeşti am spus vouă, şi nu credeţi; cum de voi spune vouă cele Cereşti, veţi crede? 13 Şi nimeni nu s-a suit în Cer, fără numai cel ce s-a pogorât din Cer, Fiul Omului, care este în Cer. 14 Şi precum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa se cade a se înălţa Fiul Omului. 15 Ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 16 Că aşa a iubit Dumnezeu lumea, cât şi pre Fiul său cel Unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede întru el, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 17 Că nu a trimis Dumnezeu pre Fiul său în lume, ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin el. 18 Cela ce crede întru el nu se judecă; iar cela ce nu crede, iată este judecat, că nu a crezut întru Numele celui Unuianăscut Fiului lui Dumnezeu. 19 Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit în lume, şi au iubit oamenii mai mult întunericul decât Lumina; că erau faptele lor rele. 20 Că tot cela ce face rele, urăşte Lumina; şi nu vine la Lumină, ca să nu se vădească lucrurile lui. 21 Iar cela ce face adevărul, vine la Lumină; ca să se arate lucrurile lui, că întru Dumnezeu sunt lucrate.

22 După acestea a venit Iisus, şi Ucenicii lui în pământul Iudeei, şi acolo petrecea cu ei, şi boteza. 23 Şi era şi Ioan botezând în Enon, aproape de Salim; că erau acolo ape multe, şi veneau, şi se botezau. 24 Că încă nu era Ioan închis în temniţă. 25 Şi a fost întrebare de Ucenicii lui Ioan cu Iudeii pentru curăţenie. 26 Şi au venit către Ioan, şi i-au zis lui: Rabbi, cel ce era cu tine de cea parte de Iordan, pentru care tu ai mărturisit; iată, el botează, şi toţi merg către dânsul. 27 Răspuns-a Ioan, şi a zis: Nu poate omul lua nimic, de nu va fi dat lui din Cer. 28 Voi înşivă mărturisiţi pentru mine, că am zis: Nu sunt eu Hristosul; ci cum că sunt trimis înaintea aceluia. 29 Cela ce are mireasă, Mire este; iar prietenul Mirelui care stă şi-l ascultă pre el, cu bucurie se bucură de glasul Mirelui; deci această bucurie a mea s-a umplut. 30 Aceluia se cade a creşte, iar mie a mă micşora. 31 Cel ce vine de sus, deasupra tuturor este; cel ce este de pre pământ, pământesc este, şi de pre pământ grăieşte; cel ce vine din Cer, deasupra tuturor este. 32 Şi ce a văzut, şi a auzit, aceea mărturiseşte; şi mărturia lui nimeni nu o primeşte. 33 Cela ce primeşte mărturia lui, a pecetluit, că Dumnezeu adevărat este. 34 Că pre care a trimis Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu grăieşte; că nu cu măsură dă Dumnezeu Duhul. 35 Tatăl iubeşte pre Fiul, şi toate le-a dat în mâna lui. 36 Cela ce crede întru Fiul, are viaţă veşnică; iar cela ce nu ascultă pre Fiul, nu va vedea viaţă, ci mânia lui Dumnezeu va rămânea preste el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.