×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 21

1 După aceasta iarăşi s-a arătat pre sine Iisus Ucenicilor săi, sculându-se din morţi, la marea Tiberiadei; şi s-a arătat aşa: 2 Era împreună Simon Petru, şi Toma care se zice geamăn, şi Natanail cel din Cana-Galileei, şi fiii lui Zevedei, şi alţi doi din Ucenicii lui. 3 Zis-a lor Simon Petru: Mă duc să vânez peşte, zis-au ei lui: Mergem şi noi împreună cu tine, şi au ieşit, şi s-au suit în corabie îndată, şi întru acea noapte nu au prins nimic. 4 Iar dacă s-a făcut dimineaţă, a stătut Iisus la ţărmuri; dar nu ştiau Ucenicii că Iisus este. 5 Deci a zis lor Iisus: Fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare? Răspuns-au lui: Nu. 6 Iar el a zis lor: Aruncaţi mreaja de-a dreapta parte a corăbiei, şi veţi afla. Şi au aruncat, şi nu mai puteau să o tragă pre ea de mulţimea peştilor. 7 Zis-a drept aceea Ucenicul acela, pre care iubea Iisus, lui Petru: Domnul este. Iar Simon Petru auzind că Domnul este, cu ependitul s-a încins, (că era gol), şi s-a aruncat în mare. 8 Iar ceilalţi Ucenici cu corăbioara au venit, (căci nu erau departe de pământ, ci ca la două sute de coţi), trăgând mreaja cu peştii. 9 Deci dacă au ieşit la pământ, au văzut jeratec stând, şi peşte pus deasupra, şi pâine. 10 Zis-a lor Iisus: Aduceţi din peştii care aţi prins acum. 11 S-a suit Simon Petru, şi a tras mreaja la uscat, plină de peşti mari, o sută cincizeci şi trei, şi atâţia fiind, nu s-a rupt mreaja. 12 Zis-a lor Iisus: Veniţi de prânziţi. Şi nimeni nu cuteza din Ucenici să-l întrebe pre el, Tu cine eşti? Ştiind că Domnul este. 13 Şi a venit Iisus, şi a luat pâinea, şi le-a dat lor; şi peştele aşijderea. 14 Cu aceasta acum a treia oară s-a arătat Iisus Ucenicilor săi, după ce s-a sculat din morţi.

15 Deci dacă au prânzit, a zis lui Simon Petru Iisus: Simone al lui Iona iubeşti-mă mai mult decât aceştia? Zis-a lui: Aşa Doamne, tu ştii, că te iubesc. Zis-a lui: Paşte mieluşeii mei. 16 Zis-a lui iarăşi a doua oară: Simone al lui Iona iubeşti-mă? Răspuns-a lui: Aşa Doamne, tu ştii, că te iubesc. Zis-a lui: Păstoreşte oile mele. 17 Zis-a lui a treia oară: Simone al lui Iona iubeşti-mă? S-a mâhnit Petru, căci a zis lui a treia oară: Iubeşti-mă? Şi a zis lui: Doamne, tu toate ştii, tu ştii că te iubesc. 18 Zis-a Iisus lui: Paşte oile mele. Amin Amin zic ţie: Când erai mai tânăr, te încingeai pre tine însuţi, şi umblai unde vreai; iar după ce vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale, şi altul te va încinge, şi te va duce, unde tu nu voieşti. 19 Şi aceasta a zis, însemnând, cu ce moarte va slăvi pre Dumnezeu. Şi aceasta grăind, a zis lui: Urmează mie. 20 Iar întorcându-se Petru, a văzut pre Ucenicul, pre care iubea Iisus, mergând după el, care a şi căzut la cină pre Pieptul lui, şi a zis: Doamne, cine este cela ce va să te vânză. 21 Pre acela văzându-l Petru, a zis lui Iisus: Doamne, dar acesta ce? 22 Zis-a Iisus lui: De voi vrea să rămână acesta până voi veni, ce-ţi este ţie? Tu urmează mie. 23 Deci a ieşit cuvântul acesta între fraţi, că Ucenicul acesta nu va muri; şi nu a zis Iisus lui, că nu va muri; ci, de voi vrea să rămână acesta până voi veni, ce-ţi este ţie? 24 Acesta este Ucenicul, care mărturiseşte pentru acestea, şi a scris acestea. Şi ştim că adevărată este mărturia lui. 25 Sunt încă şi altele multe câte a făcut Iisus, care de s-ar fi scris câte una, nici în lumea aceasta (mi se pare) că nu ar încăpea Cărţile ce s-ar fi scris. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.