×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 20

1 Iar întru una din Sâmbete a venit Maria Magdalena de dimineaţă, încă întunerec fiind, la mormânt; şi a văzut piatra luată de pre mormânt. 2 Deci a alergat aceea, şi a venit la Simon Petru, şi la celălalt Ucenic, pre care iubea Iisus, şi a zis lor: Au luat pre Domnul din mormânt, şi nu ştim unde l-au pus pre el. 3 Deci a ieşit Petru, şi celălalt Ucenic, şi veneau la mormânt. 4 Şi alergau amândoi împreună; şi celălalt Ucenic a alergat înainte mai curând decât Petru, şi a venit mai întâi el la mormânt. 5 Şi plecându-se, a văzut giulgiurile zăcând; dar nu a intrat. 6 A venit şi Simon Petru urmându-i lui, şi a intrat în mormânt, şi a văzut giulgiurile singure zăcând. 7 Şi mahrama care a fost pre Capul lui, nu cu giulgiurile zăcând, ci deosebi învăluită într-un loc. 8 Deci atunci a intrat şi celălalt Ucenic, care venise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. 9 Că încă nu ştia scriptura, că trebuia să învieze el din morţi.

10 Şi s-au dus iarăşi întru sine Ucenicii. 11 Iar Maria sta la mormânt plângând afară; şi plângând, s-a plecat în mormânt. 12 Şi a văzut doi Îngeri în veşminte albe şezând, unul de către Cap şi altul de către picioare, unde zăcuse Trupul lui Iisus. 13 Şi au zis ei aceia: Femeie, ce plângi? Zis-a lor: Că au luat pre Domnul meu, şi nu ştiu unde l-au pus pre dânsul. 14 Şi acestea zicând, s-a întors înapoi, şi a văzut pre Iisus stând, şi nu ştia că Iisus este. 15 Zis-a ei Iisus: Femeie, ce plângi? Pre cine cauţi? Iar ei părându-i-se că este grădinarul, a zis lui: Doamne, de l-ai luat tu pre el, spune-mi mie, unde l-ai pus pre dânsul; şi eu voi lua pre el. 16 Zis-a ei Iisus: Marie. Întorcându-se aceea, a zis lui: Rabbuni, ce se zice Învăţătorule. 17 Zis-a ei Iisus: Nu te atinge de mine, că încă nu m-am suit la Tatăl meu; ci mergi la fraţii mei, şi spune lor: Mă sui la Tatăl meu şi Tatăl vostru, şi Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru. 18 A venit Maria Magdalena, vestind Ucenicilor, că a văzut pre Domnul, şi acestea a zis ei.

19 Deci fiind seară în ziua aceea întru una din Sâmbete, şi uşile fiind încuiate, unde erau Ucenicii adunaţi pentru frica Iudeilor, venit-a Iisus, şi a stătut în mijloc, şi a zis lor: Pace vouă. 20 Şi aceasta zicând, a arătat lor Mâinile, şi Coasta sa; şi s-au bucurat Ucenicii văzând pre Domnul. 21 Deci a zis lor Iisus iarăşi: Pace vouă; precum m-a trimis pre mine Tatăl, şi Eu trimit pre voi. 22 Şi aceasta zicând: A suflat, şi a zis lor: Luaţi Duh Sfânt. 23 Cărora veţi ierta păcatele, se vor ierta lor; şi cărora le veţi ţinea, vor fi ţinute. 24 Iar Toma, unul din cei doisprezece, care se zice Geamăn, nu era cu dânşii când a venit Iisus. 25 Deci au zis lui ceilalţi Ucenici: Am văzut pre Domnul. Iar el le-a zis lor: De nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, şi de nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi de nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede.

26 Şi după opt zile iarăşi erau înlăuntru Ucenicii lui, şi Toma cu dânşii. Venit-a Iisus, fiind uşile încuiate, şi a stătut în mijloc, şi a zis: Pace vouă. Apoi a zis Tomii: 27 Adu-ţi degetul tău încoace, şi vezi mâinile mele; şi adu mâna ta, şi o pune în coasta mea; şi nu fii necredincios, ci credincios. 28 Şi a răspuns Toma, şi a zis lui: Domnul meu, şi Dumnezeul meu. 29 Zis-a Iisus lui: Căci m-ai văzut pre mine, Tomo, ai crezut; fericiţi cei ce nu au văzut, şi au crezut. 30 Multe încă şi alte semne a făcut Iisus înaintea Ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. 31 Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristos Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, viaţă să aveţi întru Numele lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.