×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 2

1 Şi a treia zi nuntă s-a făcut în Cana Galileei; şi era Muma lui Iisus acolo. 2 Şi a fost chemat şi Iisus, şi Ucenicii lui la nuntă. 3 Şi sfârşindu-se vinul, zice Muma lui Iisus către dânsul: Vin nu au. 4 Zice ei Iisus: Ce este mie şi ţie, femeie? Încă nu a venit ceasul meu. 5 Zice Muma lui slugilor: Orice va zice vouă, faceţi. 6 Şi erau acolo şase vase de piatră, puse dupre curăţenia Iudeilor, care luau câte două, sau trei vedre. 7 Zice lor Iisus: Umpleţi vasele de apă, şi le-au umplut până sus. 8 Şi zice lor: Scoateţi acum, şi aduceţi Nunului. Şi i-au adus. 9 Şi după ce a gustat Nunul apa ce se făcuse vin, (şi nu ştia de unde este, iar slugile care scoseseră apa, ştiau,) strigă pre mirele Nunul, şi zice lui: 10 Tot omul întâi vinul cel bun pune, şi dacă se îmbată, atunci cel mai prost. Tu ai ţinut vinul cel bun până acum. 11 Aceasta a făcut începătură minunilor Iisus în Cana Galileei; şi şi-a arătat Slava sa, şi au crezut întru el Ucenicii lui.

12 După aceasta s-a pogorât în Capernaum, el şi Muma lui, şi fraţii lui, şi Ucenicii lui, şi acolo au şezut nu multe zile. 13 Şi erau aproape Paştile Iudeilor, şi s-a suit Iisus în Ierusalim. 14 Şi a aflat în Biserică pre cei ce vindeau boi, şi oi, şi porumbi, şi pre schimbătorii de bani şezând. 15 Şi făcând bici de ştreanguri, pre toţi i-a scos din Biserică, oile şi boii; şi schimbătorilor a vărsat banii, şi mesele le-a răsturnat. 16 Şi celor ce vindeau porumbi, le-a zis: Luaţi acestea de aici, şi nu faceţi Casa Tatălui meu casă de neguţătorie. 17 Şi şi-au adus aminte Ucenicii lui, că este scris: Râvna casei tale m-a mâncat pre mine. 18 Răspuns-au Iudeii, şi au zis lui: Ce semn arăţi nouă, că faci acestea? 19 Răspuns-a Iisus, şi a zis lor: Stricaţi Biserica aceasta, şi în trei zile o voi ridica. 20 Şi au zis Iudeii: În patruzeci şi şase de ani s-a zidit Biserica aceasta, şi tu în trei zile o vei ridica! 21 Iar el zicea pentru Biserica Trupului său. 22 Pentru aceasta când s-a sculat din morţi, şi-au adus aminte Ucenicii lui că aceasta zicea lor; şi au crezut scripturii, şi cuvântului care zisese Iisus. 23 Şi când era în Ierusalim, la Praznicul Paştilor, mulţi au crezut întru Numele lui, văzând semnele lui cele ce făcea. 24 Iară însuşi Iisus nu se încredinţa pre sine lor, pentru că el ştia pre toţi. 25 Şi nu avea trebuinţă ca cineva să mărturisească pentru om; că el ştia ce era în om.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.