×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 18

1 Acestea grăind Iisus, a ieşit împreună cu Ucenicii săi de cea parte de pârâul Cedrilor, unde era o grădină, întru care a intrat el, şi Ucenicii lui. 2 Şi ştia şi Iuda, cel ce l-a vândut pre el, locul; căci de multe ori se aduna Iisus acolo cu Ucenicii săi. 3 Deci Iuda luând oaste, şi de la Arhierei, şi de la Farisei slugi, a venit acolo cu felinare, şi cu făclii, şi cu arme. 4 Iar Iisus ştiind toate cele ce erau să vie asupra lui, ieşind a zis lor: Pre cine căutaţi? 5 Răspuns-au lui: Pre Iisus Nazarineanul. Zis-a lor Iisus: Eu sunt. Şi sta şi Iuda cel ce îl vânduse pre el împreună cu dânşii. 6 Deci după ce a zis lor: Că eu sunt, s-au întors ei înapoi, şi au căzut jos. 7 Şi iarăşi i-a întrebat pre ei: Pre cine căutaţi? Iar ei au zis: Pre Iisus Nazarineanul. 8 Răspuns-a Iisus, şi a zis: Am spus vouă că eu sunt; deci de mă căutaţi pre mine, lăsaţi pre aceştia să se ducă. 9 Ca să se plinească cuvântul, care a zis: Pre care i-ai dat mie, nu am pierdut dintru dânşii nici pre unul. 10 Iar Simon Petru având sabie, o a scos pre ea, şi a lovit pre sluga Arhiereului, şi i-a tăiat urechea lui cea dreaptă; şi era numele slugii Malh. 11 Şi a zis Iisus lui Petru: Bagă sabia ta în teacă. Paharul, care mi-a dat mie Tatăl, au nu-l voi bea pre el?

12 Deci oastea şi Căpetenia cea preste o mie, şi slugile Iudeilor, au prins pre Iisus, şi l-au legat pre el. 13 Şi l-au dus pre el la Ana întâi, că era socrul Caiafii, care era Arhiereu al anului aceluia. 14 Şi era Caiafa, cel ce a sfătuit pre Iudei, că de folos este să moară un om pentru norod. 15 Şi mergea după Iisus Simon Petru, şi celălalt Ucenic; iar Ucenicul acela era cunoscut Arhiereului, şi a intrat împreună cu Iisus în curtea Arhiereului. 16 Iar Petru a stătut la uşă afară. Deci a ieşit celălalt Ucenic, care era cunoscut Arhiereului, şi a zis portăriţei, şi a băgat înlăuntru pre Petru. 17 Şi a zis lui Petru slujnica portăriţa: Au (nu cumva) şi tu eşti din Ucenicii omului acestuia? Zis-a acela: Nu sunt. 18 Şi sta slugile şi slujitorii care făcuseră foc, că era frig, şi se încălzeau, şi era cu ei Petru stând, şi încălzindu-se. 19 Deci Arhiereul a întrebat pre Iisus de Ucenicii lui, şi de învăţătura lui. 20 Răspuns-a Iisus lui: Eu de faţă am grăit lumii; Eu totdeauna am învăţat în Sinagogă, şi în Biserică, unde toţi Iudeii se adună; şi întru ascuns nu am grăit nimic. 21 Ce mă întrebi? Întreabă pre cei ce au auzit, ce am grăit lor; iată aceştia ştiu cele ce am grăit eu. 22 Şi acestea zicând el, unul din slugile ce sta înainte, a dat palmă lui Iisus, zicând: Aşa răspunzi Arhiereului? 23 Răspuns-a Iisus lui: De am grăit rău, mărturiseşte de rău; iar de am grăit bine, ce mă baţi?

24 Deci l-a trimis pre el Ana legat la Caiafa Arhiereul. 25 Şi era Simon Petru stând, şi încălzindu-se; deci ziseră lui: Au şi tu din Ucenicii lui eşti? Iar el s-a lepădat, şi a zis: Nu sunt. 26 Zis-a lui unul din slugile Arhiereului, rudenie fiind al celui ce i-a tăiat Petru urechea: Au nu te-am văzut eu în grădină cu dânsul? 27 Şi iarăşi s-a lepădat Petru; şi îndatăşi a cântat cocoşul.

28 Deci aduc pre Iisus de la Caiafa în divan, şi era dimineaţă; şi ei nu au intrat în divan ca să nu se spurce, ci ca să mănânce Paştile. 29 Ieşit-a drept aceea Pilat la ei, şi a zis: Ce pâră aduceţi asupra omului acestuia? 30 Răspuns-au şi au zis: De nu ar fi fost acesta făcător de rele, nu l-am fi dat pre el ţie. 31 Deci a zis lor Pilat: Luaţi-l pre el voi, şi dupre legea voastră judecaţi-l pre el. Şi au zis lui Iudeii: Nouă nu este cu putinţă să omorâm pre nimenea. 32 Ca cuvântul lui Iisus să se plinească care a zis, însemnând cu ce moarte vrea să moară. 33 Şi a intrat iarăşi în divan Pilat, şi a chemat pre Iisus, şi i-a zis lui: Tu eşti Împăratul Iudeilor? 34 Răspuns-a Iisus lui: De la tine tu zici aceasta, sau alţii au grăit ţie pentru mine? 35 Răspuns-a Pilat: Au doară eu Iudeu sunt? Neamul tău şi Arhiereii te-au dat pre tine mie, ce ai făcut? 36 Răspuns-a Iisus: Împărăţia mea nu este din lumea aceasta, de ar fi fost din lumea aceasta Împărăţia mea, slugile mele s-ar fi nevoit, ca să nu mă fi dat Iudeilor; iar acum Împărăţia mea nu este de aici. 37 Deci a zis Pilat lui: Au Împărat eşti tu? Răspuns-a Iisus: Tu zici, că Împărat sunt eu; Eu spre aceasta m-am născut, şi spre aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul. Tot cel ce este din adevăr, ascultă Glasul meu. 38 Zis-a Pilat lui: Ce este adevărul? Şi aceasta zicând, iarăşi a ieşit la Iudei, şi a zis lor: Eu nici o vină nu aflu întru el. 39 Ci este vouă obicei, ca să vă slobozesc pre unul la Paşti; deci voiţi să vă slobozesc vouă pre Împăratul Iudeilor? 40 Strigat-au drept aceia iarăşi toţi, zicând: Nu pre acesta, ci pre Baraba, şi era Baraba tâlhar.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.