×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 17

1 Acestea a grăit Iisus; şi şi-a ridicat ochii săi la Cer, şi a zis: Părinte, a venit ceasul, Proslăveşte pre Fiul tău, ca şi Fiul tău să te proslăvească pre tine. 2 Precum ai dat lui stăpânire a tot trupul, ca tot ce ai dat lui, să le dea lor viaţă veşnică. 3 Şi aceasta este viaţa cea veşnică, ca să te cunoască pre tine unul adevăratul Dumnezeu, şi pre care ai trimis pre Iisus Hristos. 4 Eu te-am proslăvit pre tine pre pământ, lucrul am săvârşit, care ai dat mie ca să-l fac. 5 Şi acum mă proslăveşte tu Părinte la tine însuţi, cu Slava care am avut la tine, mai înainte până a nu fi lumea. 6 Arătat-am Numele tău oamenilor, pre care ai dat mie din lume. Ai tăi erau, şi mie i-ai dat pre ei, şi cuvântul tău au păzit. 7 Acum au cunoscut, că toate câte ai dat mie de la tine sunt. 8 Pentru că cuvintele care ai dat mie, le-am dat lor; şi ei au primit, şi au cunoscut cu adevărat, că de la tine am ieşit, şi au crezut că tu m-ai trimis. 9 Eu pentru aceştia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru aceştia, care ai dat mie, că ai tăi sunt. 10 Şi ale mele toate ale tale sunt, şi ale tale ale mele; şi m-am proslăvit întru dânşii. 11 Şi nu mai sunt în lume, şi aceştia în lume sunt, şi eu la tine vin. Părinte Sfinte, păzeşte-i pre dânşii întru Numele tău, pre care ai dat mie, ca să fie una precum şi noi. 12 Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam pre ei întru Numele tău; pre care i-ai dat mie i-am păzit, şi nimeni dintru dânşii n-a pierit, fără numai fiul pierzării ca să se plinească scriptura. 13 Iar acum la tine vin, şi acestea grăiesc în lume, ca să aibă bucuria mea deplin întru ei. 14 Eu am dat lor cuvântul tău, şi lumea i-a urât pre ei, căci nu sunt ei din lume, precum eu nu sunt din lume. 15 Nu mă rog ca să-i iei pre ei din lume, ci ca să-i păzeşti pre ei de cel viclean. 16 Din lume nu sunt ei, precum eu din lume nu sunt. 17 Sfinţeşte-i pre ei întru Adevărul tău, Cuvântul tău adevăr este. 18 Precum pre mine m-ai trimis în lume, şi eu i-am trimis pre ei în lume. 19 Şi pentru dânşii eu mă Sfinţesc pre sine-mi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. 20 Şi nu numai pentru aceştia mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede prin cuvântul lor întru mine. 21 Ca toţi una să fie, precum tu Părinte întru mine, şi eu întru tine, ca şi aceştia întru noi una să fie; ca să creadă lumea că tu m-ai trimis. 22 Şi eu slava, care mi-ai dat mie, o am dat lor; ca să fie una, precum Noi una suntem. 23 Eu întru ei, şi Tu întru mine, ca să fie ei desăvârşit întru una, şi ca să cunoască lumea, că Tu m-ai trimis, şi i-ai iubit pre ei, precum pre mine m-ai iubit. 24 Părinte, pre care i-ai dat mie, voiesc ca unde sunt Eu, şi aceia să fie împreună cu mine; ca să vadă slava mea, care ai dat mie, (pentru că m-ai iubit pre mine) mai nainte de întemeierea lumii. 25 Părinte Drepte, şi lumea pre tine nu te-a cunoscut, iar eu te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis pre mine. 26 Şi am arătat lor Numele tău, şi-l voi arăta; ca dragostea cu care m-ai iubit pre mine, întru dânşii să fie, şi eu întru ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.