×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 16

1 Acestea am grăit, ca să nu vă smintiţi. 2 Scoate-vă-vor pre voi din Sinagoguri. 3 Şi va veni vremea, ca tot cel ce va ucide pre voi, să i se pară că aduce slujbă lui Dumnezeu. 4 Şi acestea vor face vouă, că nu au cunoscut pre Tatăl, nici pre mine. 5 Ci acestea toate am grăit vouă, ca dacă va veni vremea, să vă aduceţi aminte de ele, că eu am spus vouă; şi acestea vouă din început nu am spus, căci cu voi eram. 6 Iar acum merg la cela ce m-a trimis pre mine, şi nimeni din voi nu mă întreabă: Unde mergi?

7 Ci căci acestea am grăit vouă, întristarea a umplut inima voastră. 8 Ci eu adevărul zic vouă: Că de folos este vouă, ca să mă duc Eu; că de nu mă voi duce Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; iar de mă voi duce, îl voi trimete pre el la voi. 9 Şi venind acela, va vădi lumea de păcat, şi de dreptate, şi de judecată. 10 De păcat, căci nu cred întru mine; 11 Iar de dreptate, căci la Tatăl meu merg, şi nu mă veţi mai vedea pre mine. 12 Iar de judecată, căci stăpânitorul lumii acesteia s-a judecat; Încă multe am a zice vouă, ci nu puteţi a le purta acum. 13 Iar când va veni acela, Duhul Adevărului, va povăţui pre voi la tot adevărul, că nu va grăi de la sine, ci câte va auzi, va grăi, şi cele viitoare va vesti vouă. 14 Acela pre mine mă va slăvi, că dintru al meu va lua, şi va vesti vouă. 15 Toate câte are Tatăl, ale mele sunt; pentru aceasta am zis, că dintru al meu va lua, şi va vesti vouă.

16 Puţin, şi nu mă veţi vedea; şi iarăşi puţin, şi mă veţi vedea. Că eu merg la Tatăl meu. 17 Deci au zis unii din Ucenicii lui între sine: Ce este aceasta ce zice nouă: Puţin, şi nu mă veţi vedea; şi iarăşi puţin, şi mă veţi vedea; şi, Cum că eu merg la Tatăl meu? 18 Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice, Puţin? Nu ştim ce grăieşte. 19 Deci a cunoscut Iisus, că vreau să-l întrebe pre el, şi a zis lor: De aceasta vă întrebaţi între voi, căci am zis: Puţin, şi nu mă veţi vedea; şi iarăşi puţin şi mă veţi vedea? 20 Amin Amin grăiesc vouă: Că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura; şi voi vă veţi întrista, ci întristarea voastră întru bucurie se va întoarce. 21 Femeia când naşte, întristare are, căci a sosit ceasul ei; iar dacă naşte copilul, nu-şi mai aduce aminte de scârbă pentru bucurie, căci s-a născut om în lume. 22 Deci şi voi întristare acum aveţi, ci iarăşi vă voi vedea pre voi, şi se va bucura inima voastră, şi pre bucuria voastră nimenea nu o va lua de la voi. 23 Şi întru acea zi pre mine nu mă veţi întreba nimic. Amin Amin grăiesc vouă: Că orice veţi cere de la Tatăl întru Numele meu, va da vouă. 24 Până acum nu aţi cerut nimic întru Numele meu; cereţi, şi veţi lua, ca bucuria voastră să fie deplin. 25 Acestea în pilde am grăit vouă; ci va veni ceasul, când nu voi mai grăi în pilde vouă, ci arătat pentru Tatăl voi vesti vouă. 26 Întru acea zi în Numele meu veţi cere; şi nu zic vouă, că eu voi ruga pre Tatăl pentru voi; 27 Că însuşi Tatăl iubeşte pre voi, căci voi pre mine m-aţi iubit, şi aţi crezut, că eu de la Dumnezeu am ieşit. 28 Ieşit-am de la Tatăl, şi am venit în lume. Iarăşi las lumea, şi merg la Tatăl. 29 Zis-au lui Ucenicii: Iată, acum arătat grăieşti, şi nici o pildă nu zici. 30 Acum ştim că ştii toate, şi nu-ţi trebuie ca să te întrebe cineva; prin aceasta credem, că de la Dumnezeu ai ieşit. 31 Răspuns-a lor Iisus: Acum credeţi? 32 Iată, vine vremea, şi acum a sosit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale, şi pre mine singur mă veţi lăsa. Dar nu sunt singur, că Tatăl meu cu mine este. 33 Acestea am grăit vouă, ca întru mine pace să aveţi. În lume necaz veţi avea, ci îndrăzniţi, eu am biruit lumea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.