×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 15

1 Eu sunt Buciumul viţei cel adevărat, şi Tatăl meu Lucrătorul este. 2 Toată viţa care nu aduce roadă întru mine, o scoate pre ea; şi toată care aduce roadă, o curăţeşte pre ea, ca mai multă roadă să aducă. 3 Acum voi curaţi sunteţi, pentru cuvântul care am grăit vouă. 4 Rămâneţi întru mine, şi eu întru voi. Precum viţa nu poate să aducă roadă din sine singură, de nu va rămânea în Bucium; aşa nici voi, de nu veţi rămânea întru mine. 5 Eu sunt Buciumul viţei, voi viţele; cela ce rămâne întru mine, şi eu întru el, acesta aduce roadă multă. Că fără de mine nu puteţi face nimic. 6 De nu rămâne cineva întru mine, se scoate afară ca viţa, şi se usucă; şi o adună pre ea, şi în foc o aruncă, şi arde. 7 De veţi rămânea întru mine, şi cuvintele mele de vor rămânea întru voi, orice veţi vrea, veţi cere, şi se va face vouă. 8 Întru aceasta s-a proslăvit Tatăl meu, ca roadă multă să aduceţi, şi să vă faceţi ai mei Ucenici. 9 Precum m-a iubit pre mine Tatăl, şi eu v-am iubit pre voi; rămâneţi întru dragostea mea. 10 De veţi păzi poruncile mele, veţi rămânea întru dragostea mea; precum eu poruncile Tatălui meu am păzit, şi rămân întru dragostea lui. 11 Acestea am grăit vouă, ca bucuria mea întru voi să rămâie, şi bucuria voastră să se plinească. 12 Aceasta este porunca mea, ca să vă iubiţi unul pre altul, precum eu v-am iubit pre voi. 13 Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca cineva sufletul său să-şi pue pentru prietenii săi. 14 Voi prietenii mei sunteţi, de veţi face câte eu poruncesc vouă. 15 De acum nu vă mai zic vouă slugi; că sluga nu ştie, ce face Domnul său; ci pre voi v-am zis prieteni; că toate câte am auzit de la Tatăl meu, am arătat vouă. 16 Nu voi m-aţi ales pre mine, ci eu v-am ales pre voi, şi v-am pus, ca voi să mergeţi, şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămâie; ca orice veţi cere de la Tatăl întru Numele meu, să dau vouă. 17 Acestea poruncesc vouă: Ca să vă iubiţi unul pre altul.

18 De vă urăşte pre voi lumea, ştiţi că pre mine mai înainte decât pre voi m-a urât. 19 De aţi fi din lume, lumea ar iubi pre al său; iar căci din lume nu sunteţi, ci Eu v-am ales pre voi din lume; pentru aceasta urăşte pre voi lumea. 20 Aduceţi-vă aminte de cuvântul, care am grăit vouă: Nu este sluga mai mare decât domnul său. De m-au gonit pre mine, şi pre voi vă vor goni; de au păzit cuvântul meu, şi al vostru vor păzi. 21 Ci acestea toate vor face vouă pentru Numele meu; căci nu ştiu pre cela ce m-a trimis pre mine. 22 De nu aş fi venit, şi aş fi grăit lor, păcat nu ar avea; iar acum răspuns nu au pentru păcatul lor. 23 Cela ce mă urăşte pre mine, şi pre Tatăl meu urăşte. 24 De nu aş fi făcut lucruri întru ei, care nimenea altul n-a făcut, păcat nu ar avea; iar acum au şi văzut, şi m-au urât şi pre mine, şi pre Tatăl meu. 25 Ci ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor: Că m-au urât în zadar. 26 Iar când va veni Mângâietorul, pre care eu voi trimite vouă de la Tatăl, (Duhul Adevărului, carele de la Tatăl se purcede), acela va mărturisi pentru mine. 27 Încă şi voi mărturisiţi, că din început cu mine sunteţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.