×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 14

1 Să nu se tulbure inima voastră; credeţi întru Dumnezeu, şi întru mine credeţi. 2 În casa Tatălui meu multe lăcaşuri sunt; iar de nu, aş fi zis vouă, voi să merg să gătesc vouă loc. 3 Şi de voi merge să gătesc vouă loc, iarăşi voi veni; şi vă voi lua pre voi la mine, ca unde sunt eu, şi voi să fiţi. 4 Şi unde eu merg ştiţi, şi calea ştiţi. 5 Zis-a Toma lui: Doamne, nu ştim unde mergi; şi cum putem să ştim calea? 6 Zis-a Iisus lui: Eu sunt Calea, şi Adevărul, şi Viaţa; nimeni nu vine la Tatăl, fără numai prin mine. 7 De m-aţi fi cunoscut pre mine, şi pre Tatăl meu aţi fi cunoscut; şi de acum îl cunoaşteţi pre el, şi l-aţi văzut pre el. 8 Zis-a Filip lui: Doamne, arată nouă pre Tatăl, şi ne va ajunge nouă. 9 Zis-a Iisus lui: Atâta vreme cu voi sunt, şi nu m-ai cunoscut pre mine Filipe? Cel ce m-a văzut pre mine, a văzut pre Tatăl; şi cum tu zici: Arată nouă pre Tatăl? 10 Nu crezi că eu întru Tatăl, şi Tatăl întru mine este? Graiurile care eu vouă grăiesc, de la mine nu le grăiesc: Iară Tatăl cela ce petrece întru mine, acela face lucrurile. 11 Credeţi mie, că eu întru Tatăl, şi Tatăl întru mine este. Iar de nu, pentru lucrurile acestea credeţi mie. 12 Amin Amin grăiesc vouă: Cela ce crede întru mine, lucrurile care eu fac, şi acela va face, şi mai mari decât acestea va face; că eu la Tatăl meu merg. 13 Şi orice veţi cere întru Numele meu, aceea voi face; ca să se proslăvească Tatăl întru Fiul. 14 Orice veţi cere întru Numele meu, eu voi face.

15 De mă iubiţi pre mine, Poruncile mele păziţi. 16 Şi eu voi ruga pre Tatăl, şi alt Mângâietor va da vouă, ca să rămâie cu voi în veac; 17 Duhul Adevărului, pre care lumea nu îl poate primi, că nu îl vede pre el, nici îl cunoaşte pre el; iar voi îl cunoaşteţi pre el, că cu voi petrece, şi întru voi va fi. 18 Nu vă voi lăsa pre voi sărmani; voi veni la voi. 19 Încă puţin, şi lumea pre mine nu mă va mai vedea; iar voi mă veţi vedea pre mine; că eu viu sunt, şi voi veţi fi vii. 20 Întru acea zi veţi cunoaşte voi, că eu sunt întru Tatăl meu, şi voi întru mine, şi eu întru voi. 21 Cela ce are poruncile mele, şi le păzeşte pre ele, acela este care mă iubeşte pre mine; şi cela ce mă iubeşte pre mine, iubi-se-va de Tatăl meu, şi eu îl voi iubi pre el, şi mă voi arăta pre sine-mi lui. 22 Zis-a lui Iuda (nu Iscarioteanul): Doamne, ce poate fi, că nouă vei să te arăţi, şi nu lumii? 23 Răspuns-a Iisus, şi a zis lui: De mă iubeşte cineva pre mine, Cuvântul meu va păzi; şi Tatăl meu îl va iubi pre el, şi la el vom veni, şi lăcaş la dânsul vom face. 24 Cel ce nu mă iubeşte pre mine, cuvintele mele nu le păzeşte; şi cuvântul care auziţi, nu este al meu, ci al Tatălui celui ce m-a trimis pre mine. 25 Acestea am zis vouă, la voi petrecând. 26 Iar Mângâietorul Duhul cel Sfînt, pre care-l va trimite Tatăl întru Numele meu, acela pre voi vă va învăţa toate, şi va aduce aminte vouă toate cele ce am grăit vouă.

27 Pace las vouă, pacea mea dau vouă; nu precum lumea dă, Eu dau vouă. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se spăimânteze. 28 Auzit-aţi că eu am zis vouă: Merg, şi voi veni la voi. De m-aţi iubi pre mine, v-aţi fi bucurat, căci am zis vouă, merg la Tatăl; că Tatăl meu mai mare decât mine este. 29 Şi acum am zis vouă mai-nainte până a nu fi, ca, când va fi, să credeţi. 30 Nu voi mai grăi multe cu voi; că vine stăpânitorul lumii acesteia, şi întru mine nu are nimic. 31 Ci ca să cunoască lumea, că iubesc pre Tatăl, şi precum mi-a poruncit mie Tatăl, aşa fac. Sculaţi-vă, să mergem de aici.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.