×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 13

1 Iar mai înainte de Praznicul Paştilor, ştiind Iisus că i-a venit lui ceasul, ca să se mute din lumea aceasta către Tatăl, iubind pre ai săi pre cei din lume, până în sfârşit (desăvârşit) i-a iubit pre ei. 2 Şi cină făcându-se, (când diavolul acum pusese în inima Iudei al lui Simon Iscarioteanul, ca să-l vândă pre el); 3 Ştiind Iisus că toate i-a dat lui Tatăl în mâini, şi cum că de la Dumnezeu a ieşit, şi la Dumnezeu merge. 4 S-a sculat de la cină, şi şi-a pus Veşmintele; şi luând fotă (ştergător) s-a încins. 5 După aceea a turnat apă în spălătoare, şi a început a spăla picioarele Ucenicilor, şi a le şterge cu fota cu care era încins. 6 Deci a venit la Simon Petru, şi i-a zis lui acela: Doamne, au tu vei să-mi speli picioarele? 7 Răspuns-a Iisus, şi i-a zis lui: Ceea ce fac eu, tu nu ştii acum, iară vei cunoaşte după acestea. 8 Zis-a Petru lui: Nu vei spăla picioarele mele în veac. Răspuns-a Iisus lui: De nu te voi spăla pre tine, nu ai parte cu mine. 9 Zis-a Simon Petru lui: Doamne, nu numai picioarele mele, ci şi mâinile, şi capul. 10 Zis-a Iisus lui: Cel spălat, nu are trebuinţă, fără numai picioarele a le spăla, ci este curat tot; şi voi curaţi sunteţi, dar nu toţi. 11 Că ştia pre cela ce vrea să-l vândă pre el; pentru aceea a zis: Că nu toţi sunteţi curaţi. 12 Deci după ce a spălat picioarele lor, şi şi-a luat veşmintele sale, şezând iarăşi, a zis lor: Cunoaşteţi ce am făcut vouă? 13 Voi pre mine mă chemaţi: Învăţătorul şi Domnul; şi bine ziceţi, că sunt. 14 Deci de am spălat eu picioarele voastre, Domnul şi Învăţătorul, şi voi datori sunteţi unul altuia a spăla picioarele. 15 Că pildă am dat vouă, ca precum eu am făcut vouă, şi voi să faceţi. 16 Amin Amin zic vouă: Nu este sluga mai mare decât domnul său, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pre el. 17 De ştiţi acestea, fericiţi sunteţi, de le veţi face. 18 Nu pentru toţi voi grăiesc; eu ştiu pre care i-am ales; ci că să se împlinească scriptura: Cela ce mănâncă împreună cu mine pâine, a ridicat asupra mea călcâiul său. 19 De acum zic vouă, mai înainte de a se face, ca, când se va face, să credeţi, că eu sunt. 20 Amin Amin grăiesc vouă: Cela ce primeşte pre carele voi trimite, pre mine mă primeşte; iară cela ce mă primeşte pre mine, primeşte pre cela ce m-a trimis pre mine.

21 Acestea zicând Iisus, s-a tulburat cu Duhul, şi a mărturisit, şi a zis: Amin Amin grăiesc vouă: Că unul din voi mă va vinde. 22 Căuta drept aceia unul la altul Ucenicii nepricepându-se pentru cine grăieşte. 23 Şi era unul din Ucenicii lui culcat pre sânul lui Iisus, pre care îl iubea Iisus. 24 Deci a făcut semn acestuia Simon Petru, să întrebe, cine ar fi de carele grăieşte. 25 Şi căzând acela pre Pieptul lui Iisus, a zis lui: Doamne, cine este? 26 Răspuns-a Iisus: Acela este, căruia Eu întingând pâinea voi da. Şi întingând pâinea o a dat lui Iuda al lui Simon Iscarioteanul. 27 Şi după pâine, atunci a intrat într-însul satana. Deci a zis Iisus lui: Ce vei să faci, fă mai îngrab. 28 Şi aceasta nimenea din cei ce şedeau nu au cunoscut, pentru ce a zis lui. 29 Că unii socoteau, de vreme ce punga avea Iuda, că îi zice Iisus lui: Cumpără cele ce ne trebuiesc la praznic, sau săracilor să dea ceva. 30 Deci după ce a luat el pâinea, îndată a ieşit, şi era noapte, când a ieşit.

31 Zis-a Iisus: Acum s-a proslăvit Fiul Omului, şi Dumnezeu s-a proslăvit întru el. 32 Dacă s-a proslăvit Dumnezeu întru el, şi Dumnezeu va proslăvi pre el întru sine, şi îndatăşi îl va proslăvi pre el. 33 Fiilor, încă puţin cu voi sunt: Căuta-mă-veţi, şi precum am zis Iudeilor, că unde eu merg, voi nu puteţi veni, şi vouă zic acum. 34 Poruncă nouă dau vouă, ca să vă iubiţi unul pre altul, precum eu v-am iubit pre voi, ca şi voi să vă iubiţi unul pre altul. 35 Întru aceasta vor cunoaşte toţi, că ai mei Ucenici sunteţi, de veţi avea dragoste între voi.

36 Zis-a Simon Petru lui: Doamne, unde mergi? Răspuns-a Iisus lui: Unde merg eu, nu poţi veni acum după mine, iar mai pre urmă vei veni după mine. 37 Zis-a Petru lui: Doamne, pentru ce nu pot veni după tine acum? Sufletul meu pentru tine voi pune. 38 Răspuns-a Iisus lui: Sufletul tău pentru mine îl vei pune? Amin Amin grăiesc ţie: Nu va cânta cocoşul, până ce te vei lepăda de mine de trei ori.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.