×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Ioan

Capitolul 10

1 Amin Amin grăiesc vouă: Cela ce nu intră prin uşă în staulul oilor, ci sare pre aiurea, acela fur este şi tâlhar. 2 Iar cela ce intră prin uşă, păstor este oilor. 3 Aceluia portarul îi deschide, şi oile ascultă glasul lui, şi oile sale le cheamă pre nume, şi le scoate pre ele. 4 Şi când scoate oile sale, merge înaintea lor; şi oile merg după dânsul, căci cunosc glasul lui. 5 Iar după cel străin nu merg, ci fug de la dânsul, că nu cunosc glasul străinilor. 6 Această pildă a zis lor Iisus; iar ei nu au înţeles ce erau acelea ce grăia lor. 7 Deci iarăşi le-a zis lor Iisus: Amin Amin grăiesc vouă: Că eu sunt Uşa oilor. 8 Toţi câţi au venit mai înainte de mine, furi sunt şi tâlhari; ci nu i-au ascultat pre ei oile. 9 Eu sunt Uşa; prin Mine de va intra cineva, se va mântui; şi va intra, şi va ieşi, şi păşune va afla. 10 Furul nu vine, fără numai să fure, şi să junghie, şi să piarză; Eu am venit ca viaţă să aibă, şi mai mult să aibă. 11 Eu sunt Păstorul cel bun; păstorul cel bun, sufletul său îşi pune pentru oi. 12 Iar năimitul, şi care nu este păstor, căruia nu sunt oile ale lui, vede lupul venind, şi lasă oile, şi fuge; şi lupul le răpeşte pre ele, şi risipeşte oile. 13 Şi năimitul fuge, că năimit este, şi nu îi este lui grijă pentru oi. 14 Eu sunt Păstorul cel bun, şi cunosc pre ale mele, şi mă cunosc de ale mele. 15 Precum mă cunoaşte pre mine Tatăl, şi eu cunosc pre Tatăl; şi Sufletul meu îmi pun pentru oi. 16 Şi alte oi am, care nu sunt din staulul acesta; şi pre acelea mi se cade a le aduce; şi Glasul meu vor auzi; şi va fi o turmă şi un Păstor. 17 Pentru aceasta Tatăl mă iubeşte pre mine, că eu îmi pun Sufletul meu, ca iarăşi să-l iau pre el. 18 Nimenea nu îl ia pre el de la mine; ci eu îl pun pre el de sine-mi. Stăpânire am să-l pun, şi stăpânire am iarăşi să-l iau pre el; această poruncă am luat de la Tatăl meu.

19 Deci iarăşi s-a făcut pricire între Iudei pentru cuvintele acestea. 20 Şi ziceau mulţi dintr-înşii: drac are, şi este nebun, pentru ce îl ascultaţi pre el? 21 Alţii ziceau: Aceste cuvinte nu sunt de îndrăcit; au doară poate drac să deschidă ochi ai orbilor? 22 Şi se făceau atunci înoirile în Ierusalim, şi era iarnă. 23 Şi umbla Iisus în Biserică în Pridvorul lui Solomon. 24 Deci l-au împresurat pre el Iudeii, şi i-au grăit lui: Până când vei lua sufletele noastre? De eşti tu Hristos, spune nouă fără de sfială. 25 Răspuns-a lor Iisus: Am zis vouă, şi nu credeţi; lucrurile care eu fac întru Numele Tatălui meu, acelea mărturisesc pentru mine. 26 Ci voi nu credeţi, că nu sunteţi din oile mele, precum am zis vouă. 27 Oile mele Glasul meu ascultă, şi eu le cunosc pre dânsele, şi vin după mine. 28 Şi eu le dau lor viaţă veşnică, şi nu vor pieri în veac, şi nimenea nu le va răpi pre ele din Mâna mea. 29 Tatăl meu, carele le-a dat mie, mai mare decât toţi este; şi nimeni nu poate să le răpescă pre ele din Mâna Tatălui meu. 30 Eu şi Tatăl una suntem.

31 Deci Iudeii iarăşi au luat pietre ca să arunce asupra lui. 32 Răspuns-a lor Iisus: Multe lucruri bune am arătat vouă de la Tatăl meu; pentru care dintru aceste lucruri cu pietre aruncaţi asupra mea? 33 Răspuns-au lui Iudeii, zicând: Pentru lucru bun noi nu aruncăm cu pietre asupra ta, ci pentru hulă; că tu om fiind, te faci pre sineţi Dumnezeu. 34 Răspuns-a lor Iisus: Au nu este scris în legea voastră: Eu am zis, dumnezei sunteţi? 35 Dacă pre aceia i-a numit dumnezei, către care a fost cuvântul lui Dumnezeu, şi nu poate să se strice scriptura; 36 Pre carele Tatăl m-a sfinţit, şi m-a trimis în lume, voi ziceţi: Că, hulă grăieşti, pentru căci am zis, că Fiul lui Dumnezeu sunt? 37 De nu fac lucrurile Tatălui meu, să nu-mi credeţi mie. 38 Iară de fac, deşi nu-mi credeţi mie, credeţi lucrurilor; ca să înţelegeţi şi să credeţi, că Tatăl este întru mine, şi eu întru el. 39 Deci căutau iarăşi să-l prinză pre el, şi a ieşit din mâna lor. 40 Şi a mers iarăşi de ceea parte de Iordan, în locul unde a fost Ioan întâi botezând, şi a rămas acolo. 41 Şi mulţi veneau la dânsul, şi ziceau: Că Ioan nici un semn nu a făcut; iar toate câte a zis Ioan pentru Acesta, adevărate erau. 42 Şi mulţi au crezut acolo într-însul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.