×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Marcu

Capitolul 7

1 Şi s-au adunat la dânsul Fariseii şi oarecare din Cărturari, care veniseră din Ierusalim. 2 Şi văzând pre oarecare din Ucenicii lui cu mâinile necurate (adică nespălate), mâncând pâine, i-au prihănit. 3 (Că Fariseii şi toţi Iudeii, de nu îşi vor spăla mâinile până în cot, nu mănâncă, ţinând aşezământul Bătrânilor. 4 Şi din târg, de nu se vor spăla, nu mănâncă; şi altele multe sunt, care au luat a le ţinea: spălarea paharelor, şi a urcioarelor, şi a căldărilor, şi a paturilor). 5 După aceea l-au întrebat pre el Fariseii şi Cărturarii: Pentru ce Ucenicii tăi nu umblă dupre aşezământul Bătrânilor, ci cu mâinile nespălate mănâncă pâine? 6 Iar el răspunzând a zis lor: Că bine a prorocit Isaia pentru voi făţarnicilor, precum este scris: Norodul acesta cu buzele mă cinsteşte, iar inima lor departe stă de la mine. 7 Şi în zadar mă cinstesc, învăţând învăţături porunci omeneşti. 8 Că lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi aşezământul Bătrânilor, spălarea urcioarelor, şi a paharelor, şi alte asemenea ca acestea multe faceţi. 9 Şi zicea lor: Bine lepădaţi porunca lui Dumnezeu, ca să păziţi aşezământul vostru. 10 Că Moise a zis: Cinsteşte pre tatăl tău şi pre muma ta; şi cela ce va grăi de rău pre tatăl său sau pre muma sa, cu moarte să moară. 11 Iar voi ziceţi: De va zice omul tatălui său sau maicii sale: Corvan (adică dar) este aceea cu care te-ai fi folosit de la mine. 12 Şi nu-l mai lăsaţi pre dânsul să mai facă ceva tatălui său sau maicii sale. 13 Călcând cuvântul lui Dumnezeu pentru aşezământul vostru care l-aţi dat, şi asemenea ca acestea multe faceţi. 14 Şi chemând la sine pre tot norodul, a zis lor: Ascultaţi-mă pre mine toţi şi înţelegeţi. 15 Nimic nu este dinafară de om, ce intră într-însul, care poate să-l spurce pre el; ci cele ce ies dintr-însul, acelea sunt care spurcă pre om. 16 De are cineva urechi de auzit, auză. 17 Şi după ce a intrat în casă de la norod, l-au întrebat pre el Ucenicii lui pentru pildă. 18 Şi le-a zis lor: Aşa şi voi de neînţelegători sunteţi? Au nu vă pricepeţi, că tot ce intră în om dinafară, nu poate să-l spurce? 19 Că nu intră în inima lui, ci în pântece, şi iese pre afedron, curăţind toate bucatele. 20 Şi zicea: Că ceea ce iese din om, aceea spurcă pre om. 21 Că dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile cele rele, preacurviile, curviile, uciderile; 22 Furtişagurile, asupririle, vicleşugurile, înşelăciunile, înverşunările, ochiul viclean, hula, trufia, nebunia. 23 Toate relele acestea ies dinlăuntru, şi spurcă pre om.

24 Şi sculându-se de acolo, s-a dus în hotarele Tirului şi ale Sidonului. Şi intrând în casă, vrea să nu ştie nimeni de el, şi nu a putut să se tăinuiască. 25 Că auzind o femeie pentru dânsul, a cărei fiică avea duh necurat, venind a căzut la Picioarele lui. 26 (Şi era femeia elină, de neam din Fenicia Siriei.) Şi îl ruga pre el ca să gonească dracul din fiica ei. 27 Iar Iisus a zis ei: Lasă să se sature întâi fiii; că nu este bine a lua pâinea fiilor, şi a o arunca câinilor. 28 Iar ea răspunzând a zis lui: Adevărat Doamne, că şi câinii sub masă mănâncă din sfărâmiturile fiilor. 29 Şi a zis ei: Pentru acest cuvânt mergi; a ieşit dracul din fiica ta. 30 Şi mergând la casa sa, a aflat pre dracul ieşit, şi pre fiică zăcând în pat.

31 Şi iarăşi ieşind din hotarele Tirului, şi ale Sidonului, a venit la marea Galileei, în mijlocul hotarelor Decapolei. 32 Şi au adus la dânsul un surd grăind anevoie, şi l-au rugat pre dânsul ca să-şi pună Mâna preste el. 33 Şi luându-l pre el din mulţime deosebi, a pus degetele sale în urechile lui; şi scuipând s-a atins de limba lui. 34 Şi căutând la Cer, a suspinat şi a zis lui: Effata, ce este, deschide-te. 35 Şi îndatăşi s-au deschis auzurile lui, şi s-a dezlegat legătura limbii lui, şi grăia drept. 36 Şi a poruncit, lor ca să nu spună nimănui; ci pre cât el le poruncea lor, ei mai mult vesteau. 37 Şi mai mult se mirau, zicând: Toate le-a făcut bine, şi pre surzi i-a făcut de aud, şi pre muţi de grăiesc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.