×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Marcu

Capitolul 16

1 Şi dacă a trecut Sâmbăta, Maria Magdalena, şi Maria lui Iacov, şi Salomea, au cumpărat mirezme ca să meargă să-l ungă pre el. 2 Şi foarte de dimineaţă întru una din Sâmbete, au venit la Mormânt, răsărind Soarele. 3 Şi zicea una către alta: Cine va prăvăli nouă piatra de pre uşa mormântului? 4 Şi căutând au văzut piatra prăvălită, că era mare foarte. 5 Şi intrând în mormânt, au văzut pre un tânăr şezând de-a dreapta, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. 6 Iar el a zis lor: Nu vă spăimântaţi; pre Iisus căutaţi Nazarineanul cel răstignit. S-a sculat, nu este aici. Iată locul unde l-au pus pre el. 7 Ci mergeţi, de spuneţi Ucenicilor lui, şi lui Petru, că va merge mai-nainte de voi în Galileea; acolo îl veţi vedea pre el, precum a zis vouă. 8 Şi ieşind au fugit de la mormânt. Că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă; şi nimănui nimic nu au spus, că se temeau.

9 Iară după ce a înviat Iisus, dimineaţa în ziua cea dintâi a Sâmbetei, s-a arătat Mariei Magdalenei, dintru care scosese şapte draci. 10 Aceea mergând, a vestit celor ce fuseseră cu el, care plângeau şi se tânguiau. 11 Şi aceia auzind că este viu, şi a fost văzut de dânsa, nu au crezut. 12 Iară după aceea la doi dintr-înşii mergând ei, s-a arătat întru alt chip, care mergeau la o ţarină. 13 Şi aceia mergând, au spus celorlalţi, dar nici pre aceia nu i-au crezut.

14 Iar după aceea şezând ei cei unsprezece, li s-a arătat. Şi a imputat necredinţei lor, şi împietririi inimii; căci celor ce l-au văzut pre el că a înviat, nu au crezut. 15 Şi a zis lor: Mergeţi în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la toată zidirea. 16 Cel ce va crede şi se va Boteza, se va mântui; iar cel ce nu va crede, se va osândi. 17 Şi semne celor ce vor crede, acestea vor urma: Întru Numele meu draci vor scoate; în limbi noi vor grăi. 18 Şerpi vor lua; şi de vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma pre ei; pre bolnavi mâinile îşi vor pune, şi bine le va fi.

19 Deci Domnul după ce a grăit cu dânşii, s-a înălţat la Cer, şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. 20 Iară ei ieşind, au propovăduit pretutindeni, Domnul împreună lucrând, şi cuvântul adeverindu-l, prin semnele ce urmau. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.