×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Marcu

Capitolul 1

1 Începerea Evangheliei a lui Iisus Hristos Fiului lui Dumnezeu. 2 Precum s-a scris în Proroci: Iată, eu trimit pre Îngerul meu înaintea feţei tale, care va găti calea ta înaintea ta. 3 Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui. 4 Era Ioan Botezând în pustie şi propovăduind Botezul pocăinţei, întru iertarea păcatelor. 5 Şi mergeau la dânsul toată latura Iudeei, şi Ierusalimlenii, şi se botezau toţi în râul Iordanului de la dânsul, mărturisindu-şi păcatele sale. 6 Şi era Ioan îmbrăcat cu peri de cămilă, şi brâu de curea împrejurul mijlocului lui, şi mânca acride şi miere sălbatică. 7 Şi propovăduia, zicând: Vine după mine cel mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic plecându-mă să-i dezleg cureaua încălţămintelor lui. 8 Eu adică v-am botezat pre voi cu apă; iar acela vă va boteza pre voi cu Duh Sfânt.

9 Şi a fost în zilele acelea, a venit Iisus din Nazaretul Galileei, şi s-a botezat de la Ioan în Iordan. 10 Şi îndatăşi ieşind din apă, a văzut Cerurile deschise, şi Duhul ca un porumb pogorându-se preste dânsul. 11 Şi Glas a fost din Ceruri: Tu eşti Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit.

12 Şi îndată l-a scos pre dânsul Duhul în pustie. 13 Şi era acolo în pustie patruzeci de zile ispitindu-se de satana; şi era cu fiarele, şi Îngerii slujeau lui.

14 Şi după ce s-a prins Ioan, a venit Iisus în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. 15 Şi zicând: Că s-a plinit vremea, şi s-a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu, pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.

16 Şi umblând pre lângă marea Galileei, a văzut pre Simon, şi pre Andrei fratele lui, aruncând mreaja în mare; (că erau pescari). 17 Şi le-a zis lor Iisus: Veniţi după mine, şi vă voi face pre voi a fi vânători de oameni. 18 Şi îndatăşi lăsându-şi mrejele, au mers după dânsul. 19 Şi de acolo mergând mai-nainte puţin, a văzut pre Iacov al lui Zevedei, şi pre Ioan fratele lui, dregându-şi şi ei mrejele în corabie. 20 Şi îndatăşi i-a chemat pre dânşii; şi lăsând pre tatăl lor Zevedei în corabie împreună cu năimiţii, s-au dus după dânsul.

21 Şi a intrat în Capernaum; şi îndată Sâmbăta intrând în Sinagogă, învăţa. 22 Şi se spăimântau toţi de învăţătura lui, că era învăţându-i pre ei, ca cela ce are putere, iar nu ca Cărturarii.

23 Şi era în Sinagoga lor, un om cu duh necurat, şi a strigat, grăind: 24 Lasă, ce este nouă şi ţie Iisuse Nazarineanule? Ai venit să ne pierzi pre noi? Te ştiu pre tine cine eşti, Sfântul lui Dumnezeu. 25 Iar Iisus l-a certat pre el, grăind: Taci şi ieşi dintr-însul. 26 Şi l-a scuturat pre el duhul cel necurat, şi strigând cu glas mare, a ieşit dintr-însul. 27 Şi s-au spăimântat toţi, cât se întrebau între sine grăind: Ce este aceasta? Ce este această învăţătură nouă? Că cu stăpânire porunceşte şi duhurilor celor necurate, şi-l ascultă pre dânsul. 28 Şi a ieşit îndată vestea lui în toată laturea Galileei.

29 Şi îndată ieşind din Sinagogă, a venit în casa lui Simon şi a lui Andrei, cu Iacov şi cu Ioan. 30 Iar soacra lui Simon zăcea aprinsă de friguri; şi îndată au spus lui pentru dânsa. 31 Şi venind o a ridicat pre ea, apucându-o de mână, şi o au lăsat pre dânsa frigurile îndată, şi slujea lor. 32 Iar făcându-se seară, când apunea soarele, aduceau la dânsul pre toţi bolnavii, şi îndrăciţii. 33 Şi toată cetatea era adunată la uşă. 34 Şi a vindecat pre mulţi care pătimeau rău de multe feluri de boale, şi mulţi draci a gonit; şi nu lăsa să grăiască dracii, că ştiau pre el că este Hristos. 35 Şi a doua zi foarte de noapte sculându-se a ieşit, şi s-a dus în loc pustiu, şi acolo se ruga. 36 Şi a mers după el Simon, şi cei ce erau cu el. 37 Şi găsindu-l pre dânsul, i-au zis lui: Că toţi te caută. 38 Şi a grăit lor: Să mergem în oraşele şi în satele ce sunt mai aproape, ca să propovăduiesc şi acolo; că spre aceasta am venit. 39 Şi propovăduia în adunările lor, în toată Galileea, şi dracii scotea.

40 Şi a venit la dânsul un lepros, rugându-l pre el, şi îngenunchind înaintea lui, şi zicând lui: Că de vei vrea, poţi să mă curăţeşti pre mine. 41 Iar lui Iisus făcându-i-se milă, a tins Mâna sa, şi s-a atins de el, şi i-a zis lui: Voiesc, curăţeşte-te. 42 Şi zicând el, îndată s-a depărtat de la dânsul lepra şi s-a curăţit. 43 Şi răstindu-se către dânsul, numaidecât l-a slobozit pre el. 44 Şi i-a zis lui: Vezi, nimănui nimic să nu spui; ci mergi de te arată Preotului, şi du pentru curăţirea ta, cele ce a poruncit Moise, întru mărturie lor. 45 Iar el ieşind, a început a propovădui multe şi a vesti cuvântul, cât numai putea el aievea să intre în cetate, ci era afară în locuri pustii, şi veneau la el de pretutindeni.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.