×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 7

1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 2 Că cu ce judecată veţi judeca, veţi fi judecaţi. Şi cu ce măsură veţi măsura, se va măsura vouă. 3 Şi ce vezi ştercul cel ce este în ochiul fratelui tău, iar bârna care este în ochiul tău nu o simţi? 4 Sau cum zici fratelui tău, lasă să scot ştercul din ochiul tău, şi iată bârna este în ochiul tău. 5 Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea să scoţi ştercul din ochiul fratelui tău.

6 Nu daţi sfânta câinilor, nici lepădaţi mărgăritarii voştri înaintea porcilor, ca nu cumva să îi calce cu picioarele lor, şi întorcându-se să vă rupă pre voi.

7 Cereţi, şi se va da vouă; căutaţi, şi veţi afla; bateţi, şi se va deschide vouă. 8 Că tot cel ce cere ia, şi cel ce caută află, şi celui ce bate, i se va deschide. 9 Sau care om este dintre voi, de la care de va cere fiul lui pâine, au doară piatră îi va da lui? 10 Sau de va cere peşte, au doară şarpe îi va da lui? 11 Deci dacă voi răi fiind, ştiţi să daţi dări bune fiilor voştri, cu cât mai vârtos Tatăl vostru cel din Ceruri, va da cele bune celor ce cer de la dânsul.

12 Deci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor asemenea; că aceasta este legea şi Prorocii.

13 Intraţi prin uşa cea strâmtă. Că largă este uşa, şi lată calea ceea ce duce în pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră printr-însa. 14 Ce strâmtă este uşa! Şi îngustă calea, care duce în viaţă! Şi puţini sunt cei ce o află pre ea. 15 Păziţi-vă de prorocii cei mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar înlăuntru sunt lupi răpitori. 16 Din roadele lor îi veţi cunoaşte pre ei, au doară vor culege din spini struguri? sau din ciuline smochine? 17 Aşa tot pomul bun, roade bune face; iar pomul putred, roade rele face. 18 Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul putred să facă roade bune. 19 Deci tot pomul care nu face roadă bună, se taie, şi în foc se aruncă. 20 Pentru aceea din roada lor îi veţi cunoaşte pre dânşii. 21 Nu tot cela ce îmi zice mie: Doamne, Doamne, va intra întru Împărăţia Cerurilor, ci cela ce face voia Tatălui meu care este în Ceruri. 22 Mulţi vor zice mie în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu cu Numele tău am prorocit, şi cu Numele tău draci am scos, şi cu Numele tău multe puteri am făcut? 23 Şi atunci voi mărturisi lor: Că niciodată nu v-am ştiut pre voi, depărtaţi-vă de la mine cei ce lucraţi fărădelegea. 24 Deci tot cela ce aude Cuvintele mele acestea, şi le face pre ele, asemăna-l-voi pre el bărbatului înţelept, care şi-a zidit casa sa pre piatră. 25 Şi s-a pogorât ploaia, şi au venit râurile, şi au suflat vânturile, şi s-au pornit spre casa aceea, şi n-a căzut; că era întemeiată pre piatră. 26 Şi tot cela ce aude Cuvintele mele acestea, şi nu le face pre ele, asemăna-se-va bărbatului nebun, care şi-a zidit casa sa pre nisip. 27 Şi s-a pogorât ploaia, şi au venit râurile, şi au suflat vânturile, şi au lovit în casa aceea, şi a căzut; şi era căderea ei mare. 28 Şi a fost după ce a sfârşit Iisus cuvintele acestea, se mirau noroadele de învăţătura lui; 29 Că îi învăţa pre ei ca cela ce are putere, iar nu ca Cărturarii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.