×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 4

1 Atunci dus a fost Iisus în pustie de Duhul, ca să se ispitească de diavolul. 2 Şi postind patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, după aceea a flămânzit. 3 Şi venind la dânsul ispititorul a zis: De eşti Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrile acestea să se facă pâini. 4 Iar el răspunzând, a zis: Scris este, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot graiul ce iese prin Gura lui Dumnezeu. 5 Atunci l-a dus pre el diavolul în sfânta cetate; şi l-a pus pre el pe aripa Bisericii. 6 Şi a zis lui: De eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te pre sineţi jos; căci scris este: că Îngerilor săi va porunci pentru tine, şi pre mâini te vor ridica, ca nu cumva să împiedici de piatră Piciorul tău. 7 Şi a zis Iisus lui: Iarăşi scris este: să nu ispiteşti pre Domnul Dumnezeul tău. 8 Iarăşi l-a dus pre dânsul diavolul în munte înalt foarte; şi i-a arătat lui toate împărăţiile lumii, şi pre slava lor. 9 Şi i-a zis lui: Acestea toate le voi da ţie, dacă căzând te vei închina mie. 10 Atunci a zis Iisus lui: Mergi înapoia mea satano, că scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini, şi lui unuia să-i slujeşti. 11 Atunci l-a lăsat pre el diavolul, şi iată Îngerii au venit la dânsul, şi îi slujeau lui.

12 Iar auzind Iisus că Ioan s-a prins, s-a dus în Galileea. 13 Şi lăsând Nazaretul, venind a locuit în Capernaum lângă mare, în hotarele Zabulonului şi ale Neftalimului. 14 Ca să se plinească ceea ce s-a zis prin Isaia Prorocul ce zice: 15 Pământul Zabulonului, şi pământul Neftalimului, calea mării cei de cea parte de Iordan, Galileea neamurilor. 16 Norodul cel ce şedea întru întunerec, a văzut lumină mare; şi celor ce şedeau în laturea şi în umbra morţii, lumină a răsărit lor. 17 De atunci a început Iisus a propovădui şi a zice: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor.

18 Şi umblând Iisus pre lângă marea Galileei, a văzut pre doi fraţi, pre Simon ce se numeşte Petru, şi pre Andrei fratele lui, aruncându-şi mreaja în mare (că erau pescari). 19 Şi a zis lor: Veniţi după mine, şi vă voi face pre voi vânători de oameni. 20 Iar ei, îndată lăsându-şi mrejele, au mers după dânsul. 21 Şi de acolo mai înainte mergând, a văzut pre alţi doi fraţi, pre Iacov al lui Zevedei, şi pre Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedei tatăl lor, cârpindu-şi mrejele lor, şi i-a chemat pre dânşii. 22 Iar ei îndatăşi lăsând corabia, şi pre Zevedei tatăl lor, au mers după dânsul.

23 Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând întru adunările lor şi propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi vindecând toată boala, şi toată neputinţa întru norod. 24 Şi a ieşit vestea lui, întru toată Siria, şi aducea către dânsul pre toţi cei ce se afla, cu feluri de boale, şi pre cei ce se ţineau de chinuri, şi pre cei lunatici, şi pre cei slăbănogi, şi îi vindeca pre ei. 25 Şi au mers după dânsul noroade multe, din Galileea, şi din Decapole, şi din Ierusalim, şi din Iudeea, şi de cea parte de Iordan.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.