×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 3

1 Iar în zilele acelea a venit Ioan Botezătorul, propovăduind în pustia Iudeei. 2 Şi zicând: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor. 3 Că acesta este cel ce s-a zis de Isaia Prorocul, ce zice: Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui. 4 Şi acest Ioan avea îmbrăcămintea lui de peri de cămilă, şi brâu de curea împrejurul mijlocului lui; iar hrana lui era acride şi miere sălbatică. 5 Atunci ieşea la dânsul Ierusalimul, şi toată Iudeea, şi toată laturea dimprejurul Iordanului. 6 Şi se botezau în Iordan de la dânsul, mărturisindu-şi păcatele sale. 7 Iar văzând pre mulţi din Farisei, şi din Saduchei, venind către botezul lui, a zis lor: Pui de năpârci, cine v-a arătat vouă ca să fugiţi de mânia ceea ce va să fie? 8 Deci faceţi roduri vrednice de pocăinţă. 9 Şi să nu vi se pară a grăi întru sine-vă: Părinte avem pre Avraam. Că zic vouă, că poate Dumnezeu şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. 10 Că iată şi securea la rădăcina pomilor zace; deci tot pomul care nu face roadă bună se taie şi în foc se aruncă. 11 Eu adică vă botez pre voi cu apă spre pocăinţă, iar cela ce vine după mine mai tare decât mine este, căruia nu sunt vrednic a-i ţinea încălţămintele, Acesta vă va boteza pre voi cu Duh Sfânt şi cu foc. 12 A căruia lopata este în Mâna lui, şi va curăţi aria sa, şi va aduna grâul în jitniţa sa, iar plevele le va arde cu focul nestins. 13 Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan către Ioan, ca să se boteze de la dânsul. 14 Iar Ioan îl oprea pre el, zicând: Eu am trebuinţă a mă boteza de tine, şi tu vii către mine? 15 Şi răspunzând Iisus, a zis către el: Lasă acum, că aşa este cu cuviinţă nouă, ca să plinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat pre el. 16 Şi botezându-se Iisus, îndatăşi a ieşit din apă; şi iată i s-au deschis lui Cerurile şi a văzut pre Duhul lui Dumnezeu, pogorându-se ca un porumb, şi venind preste dânsul. 17 Şi iată Glas din Ceruri zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.