×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 28

1 Iar Sâmbătă târziu, întru ceea ce se lumina spre una din Sâmbete, a venit Maria Magdalena, şi cealaltă Marie, să vadă Mormântul. 2 Şi iată, cutremur mare s-a făcut. Că Îngerul Domnului pogorându-se din Cer, şi venind a prăvălit piatra de pre uşă, şi şedea deasupra ei. 3 Şi era vederea lui ca Fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. 4 Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau, şi s-au făcut ca nişte morţi. 5 Iar Îngerul răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi voi; căci ştiu că pre Iisus cel răstignit căutaţi. 6 Nu este aici; că s-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut Domnul. 7 Şi degrab mergând, spuneţi Ucenicilor lui, că s-a sculat din morţi; şi iată va merge mai înainte de voi în Galileea; acolo veţi vedea pre dânsul; iată am spus vouă. 8 Şi ieşind degrab de la Mormânt, cu frică şi cu bucurie mare, au alergat să vestească Ucenicilor lui. 9 Şi când mergeau ele să spună Ucenicilor lui, iată Iisus le-a întâmpinat pre dânsele, zicând:Bucuraţi-vă; iar ele apropiindu-se, au cuprins Picioarele lui, şi s-au închinat lui. 10 Atunci a zis lor Iisus: Nu vă temeţi; mergeţi şi vestiţi fraţilor mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo mă vor vedea.

11 Iar mergând ele, iată, unii din strejari venind în cetate, au vestit Arhiereilor toate cele ce s-au făcut. 12 Şi adunându-se împreună cu Bătrânii, şi sfat făcând,atunci Pilat a poruncit să se dea Trupul, arginţi mulţi au dat ostaşilor. 13 Zicând: Ziceţi, că Ucenicii lui noaptea venind l-au furat pre el, dormind noi. 14 Şi de se va auzi aceasta la dregătorul, noi îl vom potoli pre el, şi pre voi fără de grijă vă vom face. 15 Iar ei luând arginţii, au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a vestit cuvântul acesta între Iudei, până astăzi.

16 Iar cei unsprezece Ucenici, au mers în Galileea, în muntele unde le-a poruncit lor Iisus. 17 Şi văzându-l pre el s-au închinat lui; iar unii s-au îndoit. 18 Şi apropiindu-se Iisus le-a grăit lor, zicând: Datu-mi-s-a toată stăpânirea, în Cer, şi pre pământ. 19 Drept aceea mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-i pre ei în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. 20 Învăţându-i pre dânşii să păzească toate câte am poruncit vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până în sfârşitul veacului, Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.