×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 20

1 Că asemenea este Împărăţia Cerurilor omului stăpân al casei, care a ieşit dis de dimineaţă să tocmească lucrători la via sa. 2 Şi tocmindu-se cu lucrătorii câte un dinar pe zi, i-a trimis pre ei în via sa. 3 Şi ieşind la al treilea ceas, a văzut pre alţii stând în târg fără de lucru. 4 Şi a zis şi acelora: Mergeţi şi voi în vie, şi ce va fi cu dreptul, voi da vouă; iar ei au mers. 5 Iară ieşind întru al şaselea, şi întru al nouălea ceas, a făcut asemenea. 6 Iar întru al unsprezecelea ceas ieşind, aflat-a pre alţii stând fără de lucru, şi a zis lor: Ce aţi stat aici toată ziua fără de lucru? 7 Zis-au lui: Că nimenea pre noi nu ne-a tocmit. Zis-a lor: Mergeţi şi voi în via mea, şi ce va fi cu dreptul veţi lua. 8 Iar dacă s-a făcut seară, a zis Domnul viei către ispravnicul său: Cheamă pre lucrători, şi le dă lor plata, începând de la cei de pre urmă până la cei dintâi. 9 Deci venind cei de la al unsprezecelea ceas, au luat câte un dinar. 10 Iar venind cei dintâi, socoteau că vor lua mai mult, şi au luat şi ei câte un dinar. 11 Iar după ce au luat, cârteau (răpşeau) împrotiva stăpânului casei, zicând: 12 Că aceşti de pre urmă un ceas au lucrat, şi i-ai făcut pre dânşii întocmai cu noi, care am purtat greutatea zilei, şi zăduful. 13 Iar el răspunzând, a zis unuia dintr-înşii: Prietene, nu-ţi fac ţie strâmbătate, au nu câte un dinar te-ai tocmit cu mine? 14 Ia-ţi al tău, şi mergi; că voiesc şi acestuia de pre urmă să-i dau ca şi ţie. 15 Au doară nu mi se cade să fac eu ce voi vrea cu ale mele? Au este ochiul tău viclean, pentru că eu sunt bun? 16 Aşa vor fi cei de pre urmă, întâi; şi cei dintâi, pre urmă; că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.

17 Şi suindu-se Iisus în Ierusalim, a luat pre cei doisprezece Ucenici deosebi, pre cale, şi le-a zis lor: 18 Iată ne suim în Ierusalim, şi Fiul Omului se va da Arhiereilor, şi Cărturarilor, şi-l vor judeca pre el spre moarte. 19 Şi-l vor da pre el neamurilor ca să-l batjocorească, şi să-l bată, şi să-l răstignească, şi a treia zi va învia.

20 Atunci s-au apropiat către dânsul muma fiilor lui Zevedei, împreună cu fiii săi, închinându-se, şi cerând oareşce de la dânsul. 21 Iar el a zis ei: Ce voieşti? Zis-a lui: Zi ca să şază aceşti doi fii ai mei, unul de-a dreapta ta, şi altul de-a stânga ta, întru Împărăţia ta. 22 Iar Iisus răspunzând, a zis: Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi paharul care voi să-l beau eu, şi cu botezul, cu care eu mă botez, să vă botezaţi? Zis-au lui: Putem. 23 Şi a grăit lor: Paharul meu cu adevărat veţi bea, şi cu botezul, cu care eu mă botez, vă veţi boteza; iar a şedea de-a dreapta mea, şi de-a stânga mea, nu este al meu a da, ci celora ce s-au gătit de la Tatăl meu. 24 Şi auzind cei zece, s-au mâniat pentru cei doi fraţi. 25 Iar Iisus chemându-i pre dânşii, a zis: Ştiţi că domnii păgânilor îi domnesc pre ei, şi cei mari îi stăpânesc pre dânşii. 26 Iar întru voi nu va fi aşa; ci care întru voi va vrea să fie mai mare, să fie vouă slugă. 27 Şi care întru voi va vrea să fie întâiu, să fie vouă slugă. 28 Precum şi Fiul Omului, nu a venit să-i slujească lui, ci să slujească; şi să-şi dea sufletul său, răscumpărare pentru mulţi.

29 Şi ieşind ei din Ierihon, a mers după dânsul norod mult. 30 Şi iată doi orbi şezând lângă cale, auzind că Iisus trece, au strigat, grăind: Miluieşte-ne pre noi Doamne, Fiul lui David. 31 Iar norodul i-a certat pre dânşii să tacă; iar ei mai tare striga, grăind: Miluieşte-ne pre noi Doamne, Fiul lui David. 32 Şi stând Iisus i-a strigat pre dânşii, şi a zis: Ce voiţi să vă fac vouă? 33 Zis-au lui: Doamne să se deschidă ochii noştri. 34 Şi făcându-i-se milă lui Iisus s-a atins de ochii lor, şi îndată au văzut ochii lor, şi au mers după dânsul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.