×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 2

1 Iar dacă s-a născut Iisus în Betleemul Iudeei, în zilele lui Irod împăratul, iată Magii de la răsărit au venit în Ierusalim, zicând: 2 Unde este Împăratul Iudeilor cela ce s-a născut? Că am văzut steaua lui la Răsărit, şi am venit să ne închinăm lui. 3 Şi auzind Irod împăratul s-a tulburat, şi tot Ierusalimul cu dânsul. 4 Şi adunând pre toţi Arhiereii şi Cărturarii norodului, a întrebat de dânşii: Unde este să se nască Hristos? 5 Iar ei au zis lui: În Betleemul Iudeei. Că aşa s-a scris prin Prorocul: 6 Şi tu Betleeme pământul Iudei, nicidecum nu eşti mai mic între domnii Iudei; că dintru tine va ieşi Povăţuitor, care va paşte pre norodul meu Israil.

7 Atunci Irod întru ascuns chemând pre Magi, a cercat cu deamăruntul de la dânşii de vremea întru care s-a arătat steaua. 8 Şi trimiţându-i pre ei în Betleem, le-a zis: Mergând cercetaţi cu deamăruntul pentru Prunc. Şi dacă îl veţi afla, să îmi vestiţi şi mie, ca şi eu venind să mă închin lui.

9 Iar ei ascultând pre împăratul s-au dus. Şi iată steaua pre care o văzuseră la Răsărit mergea înaintea lor, până a venit şi a stătut deasupra unde era Pruncul. 10 Iar ei văzând steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. 11 Şi intrând în casă, au văzut Pruncul cu Maria Muma lui, şi căzând, s-au închinat lui; şi deschizându-şi vistieriile sale, au adus lui daruri, Aur, şi Tămâie, şi Smirnă. 12 Şi luând înştiinţare prin vis să nu se întoarcă către Irod, pre altă cale s-au dus la ţara lor.

13 Iar după ce s-au dus ei, iată Îngerul Domnului în vis se arată lui Iosif, zicând: Sculându-te, ia Pruncul şi pre Muma lui, şi fugi în Egipt, şi fii acolo, până voi zice ţie; că va Irod să caute Pruncul să-l piarză pre el. 14 Iar el sculându-se, a luat Pruncul şi pre Muma lui noaptea şi s-a dus în Egipt. 15 Şi a fost acolo până la săvârşirea lui Irod; ca să se plinească ceea ce s-a zis de Domnul prin Prorocul ce zice: Din Egipt am chemat pre fiul meu.

16 Atunci Irod văzând că s-a batjocorit de Magi, s-a mâniat foarte; şi trimiţând a omorât pre toţi pruncii care erau în Betleem, şi întru toate hotarele lui, de doi ani şi mai mici, după vremea care cercase de la Magi. 17 Atunci s-a plinit ceea ce s-a zis de Ieremia Prorocul ce zice: 18 Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire şi ţipet mult, Rahila plângându-şi pre fii săi, şi nu vrea să se mângâie, că nu sunt.

19 Iar după ce s-a săvârşit Irod, iată Îngerul Domnului în vis se arată lui Iosif în Egipt. 20 Zicând: Sculându-te, ia Pruncul şi pre Muma lui, şi mergi în pământul lui Israil, că au murit cei ce căutau Sufletul Pruncului. 21 Iar el sculându-se, a luat Pruncul, şi pre Muma lui, şi au venit în pământul lui Israil. 22 Iar auzind că Arhelau împărăţeşte în Iudeea, în locul lui Irod tatălui său, s-a temut să meargă acolo; iar luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileei. 23 Şi venind au locuit în cetatea ce se numeşte Nazaret, ca să se plinească ceea ce s-a zis prin Proroci: că Nazarinean se va chema.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.