×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 19

1 Şi a fost când a sfârşit Iisus cuvintele acestea, a trecut din Galileea, şi a venit în hotarele Iudeei de cea parte de Iordan. 2 Şi au mers după dânsul noroade multe, şi i-a vindecat pre ei acolo.

3 Şi au venit la dânsul Fariseii, ispitindu-l pre el şi zicând: Oare se cade omului să-şi lase femeia sa pentru fieştece pricină? 4 Iar el răspunzând a zis lor: Dar nu aţi citit, că cela ce a făcut dintâi, bărbat şi femeie i-a făcut pre ei? 5 Şi a zis: Pentru aceasta va lăsa omul pre tatăl său, şi pre muma sa, şi se va lipi de femeia sa, şi vor fi amândoi un trup. 6 Pentru aceea nu mai sunt doi, ci un trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. 7 Zis-au lui: Dar cum Moise a poruncit ca să i se dea carte de despărţire şi să o lase pre ea? 8 Zis-a lor: Că Moise după învârtoşarea inimei vostre a dat voie să vă lăsaţi femeile voastre; dar din început nu a fost aşa. 9 Iar grăiesc vouă: Că oricine îşi va lăsa femeia sa afară de cuvânt de curvie, şi va lua alta, preacurveşte, şi cela ce va lua pre cea lăsată preacurveşte. 10 Zis-au lui Ucenicii lui: Dacă aşa este pricina omului cu femeia, nu este de folos a se însura. 11 Iar el a zis lor: Nu toţi încap cuvântul acesta, ci celora ce s-a dat. 12 Că sunt fameni, care din pântecele maicii lor s-au născut aşa; şi sunt fameni, care s-au scopit de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au scopit pre sine pentru Împărăţia Cerurilor. Cela ce poate a încăpea, încapă.

13 Atunci s-au adus la dânsul prunci, ca să puie Mâinile preste ei, şi să se roage. Iar Ucenicii i-au certat pre ei. 14 Iar Iisus a zis lor: Lăsaţi pruncii, şi nu-i opriţi pre ei a veni la mine; că a unora ca acestora este Împărăţia Cerurilor. 15 Şi punându-şi preste ei Mâinile, s-a dus de acolo.

16 Şi iată oarecare venind la el, a zis lui: Învăţătorule bune, ce bine voi face ca să am viaţa de veci? 17 Iar el a zis lui: Ce-mi zici bun? Nimenea nu este bun, fără numai unul Dumnezeu. Iar de voeşti să intri în viaţă, păzeşte poruncile. 18 Zis-a lui: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu fii mărturie mincinoasă. 19 Cinsteşte pre tatăl tău şi pre muma ta; şi să iubeşti pre vecinul tău ca însuţi pre tine. 20 Zis-a lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din tinereţele mele; ce încă îmi lipseşte? 21 Zis-a Iisus lui: De voieşti să fii desăvârşit, mergi vinde-ţi averile tale, şi le dă săracilor, şi vei avea comoară în Cer; şi vino urmează mie. 22 Iar tânărul auzind cuvântul, s-a dus întristat; că avea avuţii multe. 23 Şi Iisus a zis Ucenicilor săi: Amin grăiesc vouă, că, cu anevoie va intra bogatul întru Împărăţia Cerurilor. 24 Şi iarăşi grăiesc vouă: Că mai lesne este a trece cămila prin urechea acului, decât bogatul a intra întru Împărăţia lui Dumnezeu. 25 Iar Ucenicii lui auzind, s-au îngrozit foarte, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? 26 Iar Iisus căutând, a zis lor: La oameni aceasta este cu neputinţă, iar la Dumnezeu toate sunt cu putinţă.

27 Atunci răspunzând Petru, a zis lui: Iată noi am lăsat toate, şi am urmat ţie; oare ce va fi nouă? 28 Iar Iisus a zis lor: Amin grăiesc vouă, că voi cei ce aţi urmat mie, întru a doua naştere, când va şedea Fiul Omului pre scaunul slavei sale, veţi şedea şi voi pre douăsprezece scaune, judecând pre cele douăsprezece seminţii ale lui Israil. 29 Şi tot care a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau feciori, sau holde, pentru Numele meu, însutit va lua, şi viaţă veşnică va moşteni. 30 Şi mulţi dintâi vor fi pre urmă; şi de pre urmă, întâi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.