×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 17

1 Şi după şase zile a luat Iisus pre Petru, şi pre Iacov, şi pre Ioan fratele lui şi i-a suit pre dânşii într-un munte înalt deosebi. 2 Şi s-a schimbat la faţă înaintea lor. Şi a strălucit faţa lui ca Soarele; iar hainele lui s-au făcut albe ca lumina. 3 Şi iată s-au arătat lor Moise şi Ilie, împreună cu dânsul vorbind. 4 Şi răspunzând Petru, a zis către Iisus: Doamne, bine este nouă a fi aici; de voieşti să facem aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi una lui Ilie. 5 Încă el grăind, iată Nor luminos i-a umbrit pre ei, şi iată Glas din Nor, zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit, pre acesta să ascultaţi. 6 Şi auzind Ucenicii, au căzut pre feţele sale, şi s-au spăimântat foarte. 7 Şi apropiindu-se Iisus, s-a atins de dânşii, şi a zis: Sculaţi-vă, şi nu vă temeţi. 8 Şi ridicându-şi ochii lor, pre nimenea nu au văzut, fără numai pre Iisus singur. 9 Şi pogorându-se ei din munte, le-a poruncit lor Iisus, zicând: Nimănui să nu spuneţi vederea aceasta, până când Fiul Omului se va scula din morţi. 10 Şi l-au întrebat pre el Ucenicii lui, zicând: Dar ce zic Cărturarii, că se cuvine Ilie să vie mai-nainte? 11 Iar Iisus răspunzând, a zis lor: Ilie adică va veni mai înainte, şi va aşeza toate. 12 Iar grăiesc vouă: Că Ilie iată a venit, şi nu l-au cunoscut pre dânsul; ci au făcut lui câte au voit; aşa şi Fiul Omului va să pătimească de la dânşii. 13 Atunci au înţeles Ucenicii, că pentru Ioan Botezătorul le-a zis lor.

14 Şi venind ei la norod, s-a apropiat către dânsul un om, înghenunchind înaintea lui, şi zicând: 15 Doamne miluieşte pre fiul meu, că este lunatec, şi rău pătimeşte; că de multe ori cade în foc, şi de multe ori în apă. 16 Şi l-am adus pre dânsul la Ucenicii tăi, şi n-au putut să-l vindece pre el. 17 Iar Iisus răspunzând, a zis: O neam necredincios şi îndărătnic! Până când voi fi cu voi? Până când voi suferi pre voi? Aduceţi-l pre el aici la mine. 18 Şi l-a certat pre el Iisus, şi a ieşit dracul dintr-însul, şi s-a tămăduit copilul din ceasul acela. 19 Atunci apropiindu-se Ucenicii către Iisus deosebi, au zis: Pentru ce noi n-am putut să-l scoatem pre el? 20 Iar Iisus a zis lor: Pentru necredinţa voastră. Că amin grăiesc vouă, de veţi avea credinţă ca un grăunţ de muştar, veţi zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo, şi se va muta, şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. 21 Că acest neam nu iese, fără numai cu rugăciune şi cu post.

22 Şi întorcându-se ei în Galileea, le-a zis lor Iisus: Va să se dea Fiul Omului în mâinile oamenilor. 23 Şi-l vor omorî pre el, şi a treia zi se va scula; şi s-au întristat ei foarte.

24 Şi venind ei în Capernaum, au venit cei ce luau didrahme către Petru, şi au zis: Învăţătorul vostru nu dă didrahme? Zis-a, adevărat. 25 Şi când a intrat în casă, a apucat Iisus mai înainte de el zicând: Ce ţi se pare Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dăjdii, sau bir? De la fiii lor, sau de la cei străini? 26 Grăit-a Petru lui: De la cei străini. Zis-a Iisus lui: Iată dar că sunt slobozi fiii. 27 Ci ca să nu-i smintim pre dânşii, mergând la mare, aruncă undiţa, şi peştele care vei prinde întâi, ia-l; şi deschizând gura lui, vei afla un statir, acela luându-l, dă-l lor pentru mine, şi pentru tine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.