×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 16

1 Şi apropiindu-se Fariseii şi Saducheii, ispitindu-l, îl rugau pre dânsul ca să le arăte lor semn din Cer. 2 Iar el răspunzând, a zis lor: când se face seară, ziceţi: Senin va fi, că se roşeşte cerul; 3 Şi dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, că se roşeşte cerul posomorât. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi să o socotiţi; iar semnele vremilor nu puteţi. 4 Neamul viclean şi preacurvar semn caută, şi semn nu se va da lui, fără numai semnul lui Iona Prorocul; şi lăsându-i pre dânşii, s-a dus.

5 Şi mergând Ucenicii lui de ceea parte, uitaseră să ia pâine. 6 Iar Iisus le-a zis lor: Căutaţi, şi vă păziţi de aluatul Fariseilor, şi al Saducheilor. 7 Iar ei cugetau întru sine, zicând: Că pâine n-am luat. 8 Iar Iisus cunoscând, le-a zis lor: Ce cugetaţi întru voi, puţin credincioşilor, că nu aţi luat pâine? 9 Dar nu înţelegeţi, nici vă aduceţi aminte de cele cinci pâini la cele cinci mii, şi câte coşuri aţi luat? 10 Nici de cele şapte pâini la cele patru mii, şi câte coşniţe aţi luat? 11 Cum nu înţelegeţi că nu pentru pâine am zis vouă, să vă păziţi de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor? 12 Atunci au înţeles că nu de aluatul pâinii a zis lor să se păzească, ci de învăţătura Fariseilor şi a Saducheilor.

13 Iar venind Iisus în părţile Cezareei lui Filip, a întrebat pre Ucenicii săi, zicând: Cine îmi zic oamenii că sunt eu Fiul Omului? 14 Iar ei au zis: Unii, Ioan Botezătorul; iar alţii, Ilie; iar alţii, Ieremia; sau unul din Proroci. 15 Zis-a lor Iisus: Dar voi cine îmi ziceţi că sunt? 16 Şi răspunzând Simon Petru, a zis: Tu eşti Hristosul Fiul lui Dumnezeu celui viu. 17 Şi răspunzând Iisus, a zis lui: Fericit eşti Simone văr Iona, că trup şi sânge nu ţi-au descoperit ţie, ci Tatăl meu cel din Ceruri. 18 Şi eu zic ţie: Că tu eşti Petru, şi pre această piatră voi zidi Biserica mea, şi porţile iadului nu o vor birui pre dânsa. 19 Şi-ţi voi da ţie cheile Împărăţiei Cerurilor, şi ori ce vei lega pre pământ, va fi legat în Ceruri, şi ori ce vei dezlega pre pământ, va fi dezlegat în Ceruri. 20 Atunci a poruncit Ucenicilor săi: Ca să nu spună nimănui că el este Hristos.

21 De atunci a început Iisus a spune Ucenicilor săi, că se cuvine lui a merge în Ierusalim, şi multe a pătimi de la Bătrâni, şi de la Arhierei, şi de la Cărturari, şi a fi omorât, şi a treia zi a învia. 22 Şi luându-l pre el Petru, a început a-i sta lui împrotivă, zicând: Milostiv fii ţie Doamne, nu va fi ţie aceasta. 23 Iar el întorcându-se a zis lui Petru: Mergi după mine satano, sminteală îmi eşti; că nu cugeţi cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. 24 Atunci Iisus a zis Ucenicilor săi: Ori cine voieşte să vie după mine, să se lepede de sine, şi să-şi ia Crucea sa, şi să-mi urmeze mie. 25 Că cine va vrea să-şi mântuiască sufletul său, pierde-l-va pre el; iar cine îşi va pierde sufletul său pentru mine, afla-l-va pre el. 26 Că ce folos este omului de ar dobândi lumea toată, iar sufletul său îşi va pierde? Sau ce va da omul schimb pentru sufletul său? 27 Că va să vie Fiul Omului întru Slava Tatălui său, cu Îngerii săi, şi atunci va răsplăti fieştecăruia dupre faptele lui. 28 Amin grăiesc vouă: Sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moarte, până ce vor vedea pre Fiul Omului venind întru Împărăţia sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.