×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 14

1 Într-acea vreme, a auzit Irod cel a patra parte stăpânitor vestea lui Iisus; 2 Şi a zis slugilor sale: Acesta este Ioan Botezătorul, el a înviat din morţi, şi pentru aceasta se fac puteri întru el. 3 Că Irod prinzând pre Ioan, l-a legat pre el, şi l-a pus în temniţă, pentru Irodiada femeia lui Filip fratelui său. 4 Că zicea Ioan lui: Nu ţi se cuvine ţie să o aibi pre ea. 5 Şi vrând să-l omoare pre dânsul, se temea de norod, pentru căci ca pre un Proroc îl avea pre el. 6 Iar prăznuindu-se ziua naşterii lui Irod, a jucat fata Irodiadei în mijloc, şi a plăcut lui Irod. 7 Pentru aceea cu jurământ a mărturisit ei să-i dea orice va cere. 8 Iar ea îndemnată fiind de muma sa, a zis: Dă-mi aici în tipsie Capul lui Ioan Botezătorul. 9 Şi s-a întristat împăratul; iar pentru jurământ şi pentru cei ce şedeau împreună cu dânsul, a poruncit să i se dea. 10 Şi trimiţând a tăiat pre Ioan în temniţă. 11 Şi s-a adus Capul lui în tipsie şi s-a dat fetei, şi l-a adus la muma sa. 12 Şi venind ucenicii lui, au luat trupul, şi l-au îngropat pre el, şi venind au vestit lui Iisus.

13 Şi auzind Iisus, s-a dus de acolo cu corabia, în loc pustiu deosebi, şi auzind noroadele s-au dus după dânsul pedeştri de prin oraşe. 14 Şi ieşind Iisus a văzut norod mult, şi i s-a făcut milă de ei, şi a tămăduit pre bolnavii lor. 15 Iar făcându-se seară, s-au apropiat către dânsul Ucenicii lui, zicând: Locul este pustiu, şi vremea iată a trecut; slobozeşte norodul, ca să se ducă prin sate să-şi cumpere bucate loruşi. 16 Iar Iisus le-a zis lor: Nu trebuie să meargă, daţi-le lor voi să mănânce. 17 Iar ei au zis lui: N-avem aici, fără numai cinci pâini şi doi peşti. 18 Şi el a zis: Aduceţi-le pre ele aici la mine. 19 Şi a poruncit norodului să şază pre iarbă, şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, căutând la Cer, a blagoslovit, şi frângând a dat Ucenicilor pâinile, iar Ucenicii noroadelor. 20 Şi au mâncat toţi şi s-au săturat, şi au luat rămăşiţele de sfărâmituri douăsprezece coşuri pline. 21 Iar cei ce mâncaseră erau bărbaţi ca cinci mii, afară de femei, şi de copii.

22 Şi îndată a silit Iisus pre Ucenicii săi să intre în corabie şi să meargă mai înainte decât el de cea parte până ce va slobozi noroadele. 23 Şi slobozind noroadele, s-a suit la munte să se roage deosebi, şi făcându-se seară, era acolo singur. 24 Iar corabia era în mijlocul mării învăluindu-se de valuri, că era vântul împrotivă. 25 Iar întru a patra strajă a nopţii, a mers la dânşii Iisus, umblând pre mare. 26 Şi văzându-l pre el Ucenicii umblând pre mare, s-au spăimântat, grăind: Că nălucă este, şi de frică au strigat. 27 Iar Iisus îndată a grăit lor zicând: Îndrăzniţi, eu sunt, nu vă temeţi. 28 Iar Petru răspunzând a zis: Doamne, de eşti tu, porunceşte-mi să vin la tine pre apă; iar el a zis: Vino. 29 Şi pogorându-se Petru din corabie, umbla pre apă, ca să meargă la Iisus. 30 Iar văzând vântul tare, s-a înfricoşat, şi începând a se afunda, a strigat grăind: 31 Doamne mântueşte-mă, şi îndată Iisus tinzând Mâna, l-a apucat pre dânsul, şi i-a zis lui: Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? 32 Şi intrând ei în corabie, a stătut vântul. 33 Iar cei ce erau în corabie, venind s-au închinat lui zicând: Cu adevărat Fiul lui Dumnezeu eşti.

34 Şi trecând au venit în pământul Ghenisaretului. 35 Şi cunoscându-l pre el oamenii locului aceluia, au trimis în toată latura aceea, şi au adus la dânsul pre toţi bolnavii. 36 Şi-l rugau pre el ca numai să se atingă de poalele veşmintelor lui; şi câţi se atingeau se mântuiau.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.