×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Smirna

Evanghelia cea de la Matei

Capitolul 1

1 Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiului lui David, fiului lui Avraam. 2 Avraam a născut pre Isaac, iar Isaac a născut pre Iacov, iar Iacov a născut pre Iuda şi pre fraţii lui. 3 Iar Iuda a născut pre Fares şi pre Zara din Tamar, iar Fares a născut pre Esrom, iar Esrom a născut pre Aram. 4 Iar Aram a născut pre Aminadav, iar Aminadav a născut pre Naason, iar Naason a născut pre Salmon. 5 Iar Salmon a născut pre Booz din Rahav, iar Booz a născut pre Obed din Rut, iar Obed a născut pre Iesei. 6 Iar Iesei a născut pre David împăratul, iar David împăratul, a născut pre Solomon din femeia lui Urie. 7 Iar Solomon a născut pre Roboam, iar Roboam a născut pre Abia, iar Abia a născut pre Asa. 8 Iar Asa a născut pre Iosafat, iar Iosafat a născut pre Ioram, iar Ioram a născut pre Ozia. 9 Iar Ozia a născut pre Ioatam, iar Ioatam a născut pre Ahaz, iar Ahaz a născut pre Ezechia. 10 Iar Ezechia a născut pre Manasi, iar Manasi a născut pre Amon, iar Amon a născut pre Iosia. 11 Iar Iosia a născut pre Iehonia şi pre fraţii lui, la mutarea Babilonului (în Babilon). 12 Iar după mutarea în Babilon, Iehonia a născut pre Salatiil, iar Salatiil a născut pre Zorobabel. 13 Iar Zorobabel a născut pre Abiud, iar Abiud a născut pre Eliachim, iar Eliachim a născut pre Azor. 14 Iar Azor a născut pre Sadoc, iar Sadoc a născut pre Ahim, iar Ahim a născut pre Eliud. 15 Iar Eliud a născut pre Eleazar, iar Eleazar a născut pre Matan, iar Matan a născut pre Iacov. 16 Iar Iacov a născut pre Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, ce se zice Hristos. 17 Deci toate neamurile de la Avraam până la David, neamuri patrusprezece; şi de la David până la mutarea Babilonului, neamuri patrusprezece; şi de la mutarea Babilonului (din Babilon) până la Hristos, neamuri patrusprezece.

18 Iar Naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Că logodită fiind Muma lui Maria cu Iosif, mai înainte de a se aduna ei, s-a aflat având în pântece din Duhul Sfânt. 19 Iar Iosif bărbatul ei, drept fiind, şi nevrând s-o vădească pre ea, a vrut pre ascuns s-o lase pre dânsa. 20 Şi acestea gândind el, iată Îngerul Domnului în vis s-a arătat lui, grăind: Iosife fiul lui David, nu te teme a lua pre Maria femeia ta, că ce s-a zămislit într-însa, din Duhul Sfânt este. 21 Şi va Naşte fiu, şi vei chema Numele lui IISUS că acesta va mântui pre norodul său de păcatele lor. 22 Iar acestea toate s-au făcut, ca să se plinească ceea ce s-a zis de la Domnul prin Prorocul ce zice: 23 Iată fecioara în Pântece va avea, şi va naşte fiu, şi vor chema Numele lui Emmanuil, ce se tâlcuieşte cu noi Dumnezeu. 24 Şi sculându-se Iosif din somn, a făcut precum i-a poruncit lui Îngerul Domnului, şi a luat pre femeia sa. 25 Şi nu o a cunoscut pre ea, până ce a născut pre fiul său cel întâi născut, şi a chemat Numele lui IISUS.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.