×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Apocalipsis a lui Ioann, Apostol şi Teolog

Capitolul 8

Deşchizînd a şeaptea peceate.

1 Şi cînd deşchise a şeapte peceate, fu mîlcomire în ceriu, ca giumătate din ceas.

2 Şi văzuiu cei şeapte îngeri carii stau înaintea lui Dumnezău, cărora fură date şeapte trîmbite.

Rugăciunile sfinţilor pentru mirodenii.

3 Atunce veni alt înger şi stătu înaintea oltariului, avînd cădelniţă de aur, şi-i fură date lui mirodenii multe, ca să le jărtvească cu rugăciunea a toţi sfinţii, spre oltariul cel de aur, carele iaste înaintea scaunului.

4 Şi să sui fumul mirodeniei, cu rugăciunele sfinţilor, din mîna îngerului, înaintea lui Dumnezău.

5 După aceaia luo îngerul cădelniţa şi o împlu de foc ce era spre oltariu, şi-l vărsă pre pămînt, şi fură tunete şi glasuri şi fulgere şi cutremuri de pămînt.

Es înainte şeapte îngeri cu trîmbiţe.

6 Şi şeapte îngeri ce avea şeapte trîmbiţe, să gătiră ca să trîmbiţe.

Şi trîmbiţînd cei patru dintîiu, căzu foc.

7 Şi îngerul dintîiu trămbiţă, şi fu grindine şi foc mestecat cu sînge, şi-l lepădă spre pămînt, şi a treia parte de pămînt arse şi a treia parte de leamne arse şi toată iarba vearde arse.

8 După aceaia al doile înger trîmbiţă, şi ca un munte mare aprins de foc fu aruncat în mare, şi fu a treia parte de mare, sînge.

Marea să turbură.

9 Şi muri a treia parte din faptele mării carele era vii, şi a treia parte de corabii periră.

Apele să amărîră.

10 Şi al treile înger trîmbiţă, şi căzu din ceriu o stea mare, arzînd ca făclia, şi căzu pre a treia parte de rîuri şi izvoarăle apelor.

11 Şi numele stealei să chiamă Pelin, şi a treia parte de ape, ca pelinul, şi mulţi oameni muriră de ape, că era amară.

Şi stealele să întunecară.

12 Şi al patrule înger trîmbiţă şi vătămă a treia parte din soare şi a treia parte din lună şi a treia parte din steale, atîta cît să întunecă a treia parte din iale, şi a treia parte de zi nu strălucia, şi a nopţii aşijderea.

13 Şi văzuiu şi auziu un înger zburînd pre mijlocul ceriului, strigînd cu glas mare: „Vai, vai, vai, vieţuitorilor de pre pămînt, de ceale glasuri a trîmbiţelor celor trei îngeri ce vrea să trîmbiţe”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.