×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Apocalipsis a lui Ioann, Apostol şi Teolog

Capitolul 4

Grăiaşte de altă vedeare.

1 După aceaia văzuiu şi iată era o uşă deşchisă în ceriu şi glasul carele auziu dintîiu, ca de trîmbiţă, carele grăia cu mine: „Sui aicea, şi-ţi voiu arăta ţie carele tribue să fie după aceastea”.

2 Şi numaidecît fuiu răpit în văzduh şi iată era pus un scaun în ceriu, şi şădea oarecine spre el.

În care arată slava lui Dumnezău.

3 Carele şădea, El era asămănîndu-Să pietriei iaspisului şi sardinovului şi împrejurul scaunului era curcubeu, în vedeare şi asămăna smaragdului.

4 Şi împrejurul scaunului era 24 de scaune şi spre-acealia scaune văzuiu 24 de bătrîni şăzînd îmbrăcaţi în veşmente albe şi în capetele lor, steme de aur.

5 Şi den scaun eşia fulgere şi glasure şi tunete; şi şapte fînare de foc arzînd înaintea scaunului, carele sînt şeapte Duhure a lui Dumnezău.

6 Şi era înaintea scaunului o mare de sticlă, asămăna-să criştarului şi în mijlocul scaunului şi prejur scaun, patru vieţuitori plini de ochi şi denainte şi denapoi.

7 Iară vieţuitoriului dintîiu asămăna-să leului, al doile vieţuitoriu asămăna-să viţelului, iară al treile avea faţă ca de om şi al patrule vieţuitoriu asămăna-să vulturului zburînd.

Carea den ceale patru vieţuitori.

8 Şi acei patru vieţuitori avea tot însul pregiur sine cîte şease arepi; şi dinlăuntru-s plini de ochi şi încetare nu avea zuoa şi noaptea zicînd: „Sfînt, sfînt, sfînt Domnul Dumnezăul Atotputearnicul, carele era şi iaste şi carele-i viitoriu”.

9 Şi cînd are da acei vieţuitori slavă şi cinste şi blagoslovenie Celuia ce şedea spre scaun, Vieţuitoriului în veacii veacului,

Şi doaozeacişipatru de bătrîni Îl laudă.

10 Pleca-să cei doaozeacişipatru de bătrîni înaintea Celuia ce şedea în scaun, şi I să închina Vieţuitoriului în veacii veacului, şi-şi punea stemele sale înaintea scaunului, zicînd: „Destoinic eşti, Doamne, carele să iai slavă şi cinste şi puteare, că Tu to

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.