×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Apocalipsis a lui Ioann, Apostol şi Teolog

Capitolul 17

Scrie pre cea curvă mare.

1 Şi veni unul din cei şeapte îngeri carele avea şeapte păhară, şi grăi cu mine, zicînd: „Vino şi-ţi voiu arăta ţie păgubitura ceii curve mare care şiade spre ape multe.

Cu carea fac curvie craii pămîntului.

2 Cu carea au curvit craii pămîntului, şi din vinul curviei ei s-au îmbătat lăcuitorii pămîntului”.

3 Şi mă duse pre mine, în duh în pustie, şi văzuiu o muiare şezînd spre o fiară roşie, plină de nume de hulă, şi avea şeapte capete şi zeace coarne.

4 Iară muiarea era îmbrăcată în urşinic şi în roşiu, înfrîmsăşată cu aur şi cu pietri scumpe şi cu mărgăritariu, şi avea un păhar de aur în mîna sa, plin de spurcăciuni şi din necurăţia curviei ei.

5 Şi în fruntea ei, nume scris: „taina marele Vavilon, muma curviilor şi a spurcăciunilor pămîntului”.

Şi e îmbătată de sîngele credincioşilor.

6 Şi văzuiu muiarea îmbătată de sîngele sfinţilor şi de sîngele mucenicilor lui Iisus şi mă miraiu văzînd pre ia, cu minune mare.

Şi fiara carea poartă pre ia, taina amîndurora.

7 Şi-mi zise mie îngerul: „Ce te miri? Eu-ţi voiu spune taina mueriei şi a fieriei ce o poartă carea are şeapte capete şi zeace coarne.

8 Fiara carea văzuşi fost-au şi nu iaste; şi va eşi dintr-adîncu şi va mearge spre perire, şi să vor mira lăcuitorii pămîntului (cărora nu li-e scris numele în cartea vieţiei de la începenia lumiei), văzînd fiara carea era şi nu iaste şi încă iaste.

9 Aicea iaste mintea carea are înţelepţie: şeapte capete sînt şeapte munţi pre care-i şiade muiarea.

10 Şi craii sînt şeapte: cinci au căzut, iară unul iaste şi încă unul n-au venit, şi cînd va veni, trebue-i lui puţinea vreame a rămînea.

Şi perirea lor.

11 Iară fiara carea era şi nu iaste, iaste al optule, din cei şeapte, şi mearge în perire.

12 Iară zeace coarne ce văzuşi, zeace crai sînt, carii încă n-au luat împărăţie, ce putearea ca crai, într-un ceas vor lua cu fiara.

13 Aceştia au un sfat şi putearea şi tăria sa vor da fieriei.

După aceastia, scrie biruinţa Mielului.

14 Aceştea vor face războiu cu Mielul, şi-i va birui Mielul pre ei, că-i Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor, şi carii-s cu El chemaţi-s şi aleşi şi credincioşi”.

15 Şi-mi zise mie: „Apele carele văzuşi unde şiade curva sînt oameni şi năroade şi semenţii şi limbi.

16 Şi zeace coarne ce văzuşi la fiară aceia vor urî pre curvă, şi o vor părăsi şi o vor lăsa goală, şi vor mînca carnea ei, şi o vor arde cu foc.

17 Că Dumnezău au dat întru inimile lor ca să facă voia Lui, şi să fie într-o vreare, şi să dea împărăţia sa fieriei, pînă să vor împlea cuvintele lui Dumnezău.

18 Şi muiarea ce văzuşi iaste cel oraş mare, carele are împărăţie spre craii pămîntului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.