×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Apocalipsis a lui Ioann, Apostol şi Teolog

Capitolul 10

Arătă-să alt înger, îmbrăcat în nuor.

1 Şi văzuiu alt înger tare, pogorînd din ceriu, îmbrăcat în nuor, şi spre capul lui era curcubeu, şi faţa lui era ca soarele, şi picioarele lui era ca stîlpii de foc.

Ţine o carte deşchisă.

2 Şi avea în mîna lui o carte deşchisă. Şi puse piciorul lui cel derept spre mare, iară cel stîngu spre pămînt.

Strigă.

3 Şi strigă cu glas mare, cum răcneaşte leul, şi cînd strigă, grăiră şeapte tuneturi glasurile sale.

4 Şi cînd grăiră aceale şeapte tuneturi glasurile sale, eu vream să scriu, ce auziu glas din ceriu, zicîndu-mi mie: „Pecetluiaşte ce grăiră şeapte tuneturi, şi nu le scrie acealia”.

5 Şi îngerul ce văzuiu stînd spre mare şi spre pămînt, rădică mîna sa spre ceriu

6 Şi să giură spre Cela ce vieţuiaşte în veacii veacilor, carele făcu ceriul şi cealia ce-s întru el, şi pămîntul şi cealia ce-s spre el, şi marea şi cealia ce-s întru ia, că mai multă vreame nu va fi.

7 Ce în zilele glasului al şaptele înger, cînd va înceape a trîmbiţa, isprăvi-să-va taina lui Dumnezău, cum au propoveduit slugilor sale, prorocilor.

8 Şi glasul ce auziu din ceriu iară grăia cu mine şi-mi zise: „Pasă şi ia cea carte deşchisă din mîna îngerului carele stă spre mare şi spre pămînt”.

Dă cartea la Ioan, din porunca lui Dumnezău să o mănînce.

9 Merşu pentr-aceaia la înger, zicîndu-i să-mi dea carte, şi-mi zise mie: „Ia-o şi o mănîncă; şi va amărî pîntecele tău, ce în gura ta va fi dulce ca miarea”.

10 Luaiu derept aceaia cartea din mîna îngerului, şi o înghiţiu; şi era în gura mea dulce ca miarea, iară deaca o mîncaiu, să amărî pîntecele mieu.

11 Şi-mi zise mie: „Încă-ţi trebuiaşte iară a proroci oamenilor şi păgînilor şi limbilor şi a mulţi crai”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.