×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

A 3-a carte a lui Ioann Bogoslov

Capitolul 1

Laudă pre Gaie că-i primitoriu la oaspeţi.

1 Preazviteriul, iubitului său, lui Gaie, pre carele eu cu adevăru-l iubesc.

2 Iubite, întîi pohtescu să te sporeşti şi să-ţi fie bine, cum să sporeaşte inima ta.

3 Bucuratu-m-am foarte de venirea fraţilor şi de mărturisitura adevărăriei tale, cum îmbli tu întru adevăr.

4 Mai mare bucurie de aceasta n-am, ca cînd azuu feciorii miei îmblînd întru adevăr.

5 Iubite, bine faci au ce faci cu fraţii şi cu streinii,

6 Carii au mărturisit de dragostia ta înaintea beseareciei; pre carii bine faci să-i vei primi cumu să cuvine lui Dumnezău.

7 Că pentru numele Lui au eşit, neprimind nemică de la păgîni.

8 Iară noao ni să cuvine să-i primim pre unii ca aceştea, ca să fim agiutoriu adevărului.

Şi bagă vină lui Triofie pentru că-i fălos.

9 Scris-am besearecii, ce carele iubeaşte dintru voi a fi, mai mare, Deotrif, nu primeaşte pre noi.

Îndeamnă pre Gaie să fie sfătătoriu în fapte bune.

10 Derept aceaia, să voi veni, aduce-i-voiu aminte faptele ce-au făcut, cu cuvinte vicleane ocărîndu-ne pre noi; căruia nesosindu-i lui aceastia, el încă nu primeaşte fraţii, şi pre ceia ce-are vrea să-i primească, opreaşte-i şi din besearecă îi leapădă.

11 Iubite, nu rîvni ce-i rău, ce ce iaste bun, că cine face bine, de la Dumnezău-i, iară cine face rău n-au văzut pre Dumnezău.

Mai de-apoi laudă pre Dimitrie.

12 Despre Dumitru mărturisescu toţi încă şi adevărătură; încă şi noi mărturisim, şi ştiţi că mărturia noastră iaste adevărată.

13 Multe aş avea a-ţi scrie, ce n-am vrut cu cerneală şi cu condeiu să scriu ţie.

14 Însă nădejduescu că te voiu vedea curund şi vom grăi făţiş, unul cu alt.

15 Pace ţie. Închină-ţi-să ţie priatenii; spune închinăciune priatinilor anume. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.