×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

A 2-a carte lui Ioann Apostol

Capitolul 1

Scrisă-i această carte unii mueri cinstită, care avea feciori crescuţi în frica lui Dumnezău.

1 Preazviter a aleaseei giupunease şi feciorilor ei pre carii eu cu de-adinsu îi iubăscu şi nu numai eu, ce toţi carii cunsocu adevărul,

2 Pentru adevărul ce lăcuiaşte întru noi şi întru noi va fi în veaci.

3 Fie milă cu voi, milostivnicie, pace de la Dumnezău, Părintele, şi de la Domnul Iisus Hristos, Fiul Părintelui, cu adevăr şi cu dragoste.

4 Bucuratu-m-am foarte că am aflat din feciorii tăi îmblînd întru dereptate, cum am luat poruncă de la Părintele.

5 Şi acum te rog pre tine, giupîneasă, nu scrindu ţie poruncă noao, ce cum am avut poruncă dintîi, ca să ne iubim unul cu alalt.

Pre aceasta roagă să rămîe în dragostea creştinească.

6 Şi aceasta iaste dragostea ca să îmblăm după poruncile Lui, aceasta e porunca, cum aţi auzit dintîi, ca să îmblaţi întru ia.

Să nu cază întru Antihrist.

7 Că mulţi amăgitori au întrat în lume, carii nu mărturisescu că Iisus Hristos au venit în trup; acesta e amăgitoriu şi antihrist.

8 Păziţi-vă ca să nu piardem ce-am lucrat, ce să luom plată deplin.

9 Că varecine să departă şi nu rămîne în învăţătura lui Hristos n-are Dumnezău, iară cine va rămînea întru învăţătura lui Hristos, are şi pre Părintele şi pre Fiul.

Ce mai vîrtos să-i încungiure pre ei.

10 Varecine va veni cătră voi şi nu va aduce aceasta învăţătură, nu-l primireţi pre el în casă, şi de mulţemire nu-i grăireţi.

11 Că cine-i zice lui bineaţe să face părtaş în faptele lui cele reale.

12 Multe aş avea a scrie voao, ce n-am vrut pre hîrtie şi cu cerneală, ce am nedeajde să viu cătră voi şi să grăescu, rost cătră rost, ca să fie bucuria noastră deplin.

13 Spuneţi închinăciune feciorilor surorii tale ceii alese. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.