×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Ioann Apostol 1

Capitolul 5

Arată că dragostea frăţească şi credinţa creştinească sînt lucruri împreunate.

1 Tot cine creade că Iisus iaste Hristos, de la Dumnezău-i născut şi varecine iubeaşte pre cela carele au născut, iubeaşte şi pre cela carele-i născut din el.

2 Pentr-aceasta cunoaştem că iubim pre Fiul lui Dumnezău, cînd iubim pre Dumnezău şi poruncile Lui ţinem.

3 C-aceasta e dragostea lui Dumnezău, să ţinem poruncile Lui; şi poruncile Lui nu-s greale.

4 Că au ce-i născut de la Dumnezău biruiaşte lumea şi aceasta iaste izbînda carea învenge lumea, credinţa voastră.

5 Cine-i carele biruiaşte lumea, fără numai cela ce creade că Iisus iaste Fiul lui Dumnezău?

6 Acesta e carele au venit cu apă şi cu sînge; Iisus Hristos nu numai cu apă, ce cu apă şi cu sînge şi Duhul iaste carele mărturiseaşte, că Duhul iaste adevăru lui.

7 Că trei sîntu carii mărturisescu în ceriu: Părintele, Cuvîntul şi Duhul Sfînt; şi aceşti trei unul sînt.

8 Şi trei sîntu carii mărturisescu pre pămîntu: Duhul şi apa şi sînegele; şi aceşti trei într-una sîntu.

9 Să să primeaşte mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezău mai mare iaste; c-aceasta-i mărturia lui Dumnezău, carea au mărturisit despre Fiul Său.

Nime nu poate creade în Dumnezău, carele nu creade în Hristos.

10 Cine nu creade în Fiul lui Dumnezău are mărturie întru sine; cine nu creade lui Dumnezău, menciunos face pre El, că n-au crezut mărturisiturei carea mărturisi Dumnezău despre Fiul Său.

11 Iară aceasta e mărturia, că ne-au dat noao Dumnezău viaţa de veaci şi aceasta viaţă iaste întru Fiul Lui.

12 Cine are Fiul, are viaţă; iară cine n-are Fiul lui Dumnezău, n-are viaţă.

13 Aceastia am scris voao, carii creadeţi în numele Fiului lui Dumnezău; ca să ştiţi că voi aveţi viaţa de veaci şi să creadeţi în numele Fiului lui Dumnezău.

Pentru aceaia trebue să chiame pre Hristos într-agiutoriu.

14 Şi aceasta iaste îndrăznirea ce avăm cătră El, că ce vom ceare, după voia Lui, ne va asculta pre noi.

15 Şi de ştim că ne va asculta pre noi, au ce vom ceare, ştim că vom avea de la El ce poftim.

16 Să veade cinea pre fratele său greşind cu greşală carea nu-i spre moarte, să să roage şi-i va da lui viaţă greşiţilor carii nu-s spre moarte; iaste păcat de moarte, nu zic să vă rugaţi pentr-acela.

17 Toată strîmbătatea păcatu-i, însă iaste păcat carele nu-i spre moarte.

Ca să folosească rugăciunele noastre şi fraţilor.

18 Ştim că cine-i născut de la Dumnezău nu greşiaşte; ce cine-i născut de la Dumnezău păzeaşte-să pre sine şi vicleanul nu să atinge de el.

19 Ştim că noi sîntem de la Dumnezău şi toată lumea întru răutate zace.

20 Ce noi ştim că Fiul lui Dumnezău au venit şi au dat noao minte să cunoaştem pre cel adevărat; şi sîntem într-acel adevăr în Fiul Lui, în Iisus Hristos, că acesta e Dumnezăul cel adevărat, şi viaţa de veaci.

21 Fiilor, feriţi-vă pre voi de idoli. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.