×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Ioann Apostol 1

Capitolul 4

Porunceaşte-le să ispitească duhurele, că unii din lume.

1 Iubiţilor, nu creadereţi, a tot duhul, ce ispitiţi duhurile, au de la Dumnezău sînt; că mulţi proroci menciunoşi veniră în lume.

2 Din aceasta să cunoaşte Duhul lui Dumnezău: tot duhul carele mărturiseaşte că Iisus Hristos au venit în trup, de la Dumnezău iaste.

3 Şi tot duhul carele nu mărturiseaşte pre Iisus Hristos că au venit în trup, nu iaste de la Dumnezău, ce acesta e Antihrist, carele aţi auzit că iaste venitoriu şi carele-i acum în lume.

4 Voi sînteţi de la Dumnezău, fiilor, şi aţi biruit pre ei; că mai putearnic iaste cela ce-i întru voi, decît cela ce-i în lume.

Unii de la Dumnezău grăesc.

5 Ei-s din lume; pentr-aceaia de ceale lumeşti grăescu, şi lumea ascultă-i pre ei.

6 Noi de la Dumnezău sîntem, cine cunoaşte pre Dumnezău ascultă pre noi, carele nu-i de la Dumnezău, nu ascultă pre noi. Din aceasta cunoaştem duhul adevărării şi duhul rătăcirei.

Grăiaşte de dragoste.

7 Iubiţilor, să ne îndrăgim unul cu alalt, că dragostea de la Dumnezău iaste şi tot carele iubeaşte, de la Dumnezău-i născut şi cunoaşte pre Dumnezău.

8 Iară cine nu iubeaşte, nu cunoaşte pre Dumnezău, că Dumnezău dragoste iaste.

Îndeamnă-i cu pilda lui Dumnezău, spre dragostea frăţească.

9 Dintr-aceasta s-au arătat dragostea lui Dumnezău întru noi, că Fiul Său, unul născut, trimes-L-au Dumnezău în lume, să viem pentru El.

10 Într-aceasta iaste dragostea, nu c-am iubit noi pre Dumnezău, ce că ne-au iubit El pre noi şi au trimis Fiul Său, să fie jărtvă împăcătoare, pentru păcatele noastre.

11 Iubiţilor, de ne-au iubit pre noi Dumnezău, aşia trebuiaşte să iubim şi noi unul pre altu.

12 Pre Dumnezău, nime, neceodănăoară, nu l-au văzut, iară să ne vom iubi unul pre alalt, Dumnezău întru noi lăcuiaşte şi dragostea Lui deplinu-i întru noi.

13 Pentru aceasta cunoaştem că noi lăcuim întru El şi El întru noi, că din Duhul Său ne-au dat noao.

14 Şi noi am previt şi mărturisim că Părintele au trimes Fiul, Spăsitoriul lumiei.

15 Varecine va mărturisi că Iisus iaste Fiul lui Dumnezău, Dumnezău întru el lăcuiaşte şi el întru Dumnezău.

16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea ce are Dumnezău întru noi. Dumnezău dragoste iaste şi cine rămîne în dragoste, întru Dumnezău rămîne, şi Dumnezău întru el.

17 Pentru aceasta s-au săvîrşit dragostea cu noi, ca să avem îndrăznire în zua giudecatei; pentru că cumu-i acela, aşai şi noi sîntem în lume.

18 Frică nu-i întru dragoste, dragostea deplin afară scoate frica; că frica are chin, iară cine să teame nu-i deplin în dragoste.

19 Noi iubim pre El, că El au iubit mainte pre noi.

20 Să va zice cineva, iubescu pre Dumnezău, şi pre fratele său ureaşte, mencinos iaste. Că cine nu iubeaşte pre fratele său, pre carele îl veade, cum poate iubi pre Dumnezău, pre carele nu-l veade?

21 Şi aceasta poruncă avem de la El, cum cine iubeaşte pre Dumnezău să iubască şi pre fratele său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.