×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Ioann Apostol 1

Capitolul 3

Arată cîtu-i cinste că ne-au primit pre noi Dumnezău, pentru Hristos, feciori.

1 Vedeţi ce dragoste ne-au dat noao Dumnezău, ca să ne numim fii lui Dumnezău. Pentr-aceaia lumea nu cunoscu pre voi, pentru că n-au cunoscut pre El.

2 Dragilor, acum sîntem fii lui Dumnezău, şi încă nu s-au arătat ce vom fi; iară ştim că deaca să va arăta El, ne vom asămăna Lui, că vom vedea pre El cum iaste.

3 Şi varecine are această nădeajde întru El, curăţi-să-va pre sine, cumu-i şi Acela curat.

4 Că varecine face păcat, şi leagia calcă, că păcatului-i călcarea legei.

5 Şi ştiţi că El S-au arătat ca să ia păcatele noastre şi nu iaste păcat întru El.

6 Varecine rămîne întru el, nu greşiaşte; iară varecine greşiaşte, nu L-au văzut pre El, nece L-au cunoscut pre El.

Trebue să arătăm viaţă noao din fapte bune; învaţă că viaţa noao să cunoaşte din dragoste.

7 Fiilor, nime pre voi să nu vă amăgească, că cine face dereptate dereptu-i cum şi El îi derept.

8 Iară cine face păcat, de la diavolul iaste, că diavolul dintîi greşiaşte; pentr-aceasta S-au arătat Fiul lui Dumnezău, ca să zdrobească lucrurile diavolului.

9 Că tot cine-i născut de la Dumnezău nu face păcat, că sămînţa Lui întru el lăcuiaşte, şi nu poate greşi, pentru că-i născut de la Dumnezău.

10 Dintr-aceasta să arată fii lui Dumnezău şi fii diavolului: tot cine nu face dereptate nu-i de la Dumnezău şi cine nu iubeaşte pre fratele său.

11 Că acesta-i porunca ce aţi auzit dintîiu, să ne iubim unii cu alţii.

12 Nu cum Cain, carele era de la vicleanul şi omorî pre frate-său. Iară pentru ce-l omorî pre el? Pentru că era faptele lui reale, iară a frate-său, dereapte.

13 Nu vă mirareţi, fraţii miei, de vă ureaşte pre voi lumea.

14 Noi ştim c-am trecut din moarte la viaţă, că ne iubim fraţii, că cine nu-şi iubeaşte fratele, în moarte rămîne.

15 Că tot cine-şi ureaşte pre fratele său, vrăjmaşu-i şi ştiţi că nece un vrăjmaş n-are viaţa de veaci întru sine.

16 Dintru aceasta cunoaştem dragostea lui Dumnezău, că El Şi-au pus viaţa Sa, pentru noi; derept aceaia trebuiaşte şi noi să punem vieţile noastre pentru fraţi.

17 Iară cine are bogătate lumească şi veade pre fratele său lipsit şi-şi închide inima sa de cătră dînsu, cum va rămînea dragostea lui Dumnezău întru el?

18 Fii miei, să nu iubim cu cuvîntul şi cu limba numai, ce cu faptul şi cu adevărul.

După aceaia aduce înainte îndrăznire.

19 Şi pentru aceasta cunoaştem că noi sîntem dintru adevăr, înaintea Lui hrăborim inimile noastre.

20 Că de ne păgubeaşte pre noi inima noastră, îndrăznire avăm cătră Dumnezău.

21 Dragilor, să nu ne păgubeaşte pre noi inima noastră, îndrăznire avăm cătră Dumnezău.

Şi chemarea de la Dumnezău.

22 Şi varece vom pofti, primi-vom de la El, că păzim poruncile Lui şi facem carele-I plac Lui.

23 Şi aceasta e porunca Lui ca să creadem întru numele Fiului Său, a lui Iisus Hristos şi să ne iubim unii cu alţii, cum ne-au poruncit noao.

24 Că cine păzeaşte poruncile Lui, întru El lăcuiaşte şi Acela întru el, şi pre acesta-L vom cunoaşte că lăcuiaşte întru noi, din Duhul ce ne-au dat noao.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.