×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Ioann Apostol 1

Capitolul 1

Arată pre Hristos că-i cel cuvîntu din veaci, în carele e viaţa.

1 Carele era dintîiu, carele am auzit, carele am văzut cu ochii noştri, pre carele am previt, şi mînule noastre L-au pipăit despre cel cuvîntu al vieţiei.

2 (Că viaţa arătată-i, şi o văzum şi o mărturisim şi o vestim voao, viaţa cea de veaci, carea era la Părintele şi e arătată noao.)

3 Carele am văzut şi carele L-am auzit, pre Acela vestim voao, ca să aveţi şi voi împreunare cu noi; şi împreunarea noastră iaste cu Părintele şi cu Fiul Lui, cu Iisus Hristos.

4 Şi aceastea scriem voao, ca să fie deplin bucuria voastră.

Şi lumina.

5 Şi aceasta iaste porunca ci-am auzit de la El şi o spunem voao, că Dumnezău lumină iaste şi întru Dînsul nece un tunearec nu iaste.

6 Să am zice că avem împreunare cu El, şi vom îmbla întru-ntunearecu, menţim şi nu facem adevăr.

De care mărturiseaşte.

7 Iară de vom îmbla întru lumină, cumu-i şi El întru lumină, avînd împreunare cu El, şi sîngele lui Iisus Hristos, a Fiului Său, ne curăţeaşte pre noi de tot păcatul.

8 Să am zice că păcat n-avem, singuri ne prilestim şi adevărul nu iaste întru noi.

Zice că Dumnezău-i milostiv şi va erta păcatele, şi carii simţescu greotatea păcatelor sale să să pleace cătră mila lui Dumnezău.

9 Iară să vom ispovedi păcatele noastre, credincios-i şi derept, ca să ne iarte noao păcatele şi să ne curăţească de toată spurcăciunea.

10 Iară să vom zice că nu greşim, minciunos facem pre El, şi cuvîntul Lui nu iaste întru noi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.