×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea a 2-a a lui Pătru Apostol

Capitolul 1

Dă-le înainte bunătatea lui Dumnezău.

1 Simon Pătru, sluga şi apostol a lui Iisus Hristos, acelora carii, aseamenea cu noi, au luat credinţa cea cinstită, pentru direptatea Dumnezăului nostru şi Ispăsitoriului Iisus Hristos.

2 Milă voao şi pace să să înmulţască pentru cunoştinţa lui Dumnezău şi a lui Iisus, a Domnului nostru.

3 Cumu ne-au dăruit noao putearea Lui cia dumnezăiască toate carele-s despre viaţă şi despre slujba dumnezeiască, pentru cunoştinţa celuia ce ne-au chemat pre noi spre slavă şi spre fapte bune.

4 Pentru mari lucrure şi scumpe ce ne-au dăruit noao ca cu aciastia să fiţi părtaşi firiei dumnezăeşti, fugind de putregiunea poftei care-i în lume.

Şi bunătatea credinţei.

5 Iară voi, cu tot de-adinsul, nevoiţi ca să adaogeţi credinţei voastre lucru bun, iară lucrului bun, ştiinţă.

Îndeamnă-i spre viaţă sfîntă.

6 Iară ştiinţei ţineare, iară ţinearei, răbdare, răbdarei, bună curăţie.

7 Iară bunei curăţii, dragoste frăţească, iară dragostei frăţească, libov.

8 Că să vor fi aciastia întru voi şi să vor spori, nu vă vor face pre voi deşerţi sau fără de rod, întru cunoştinţa Domnului nostru Iisus Hristos.

9 Iară întru cine nu sîntu aciastia, orbu-i, nemică văzînd departe, uitatu-s-au că s-au curăţit de păcatele lui ciale de demultu.

10 Pentru aceaia, fraţilor, mai vîrtos nevoiţi-vă a întări chemarea şi alesătura voastră, că să veţi face aceastia, nececîndu nu vă veţi poticni.

11 Că aşia de îndestul vă să va da voao a întra în Împărăţia de vecie a Domnului nostru şi a Ispăsitoriului Iisus Hristos.

Şi aceaia să o facă vîrtos.

12 Derept aceaia, nu mă voiu părăsi a îndemna pre voi spre aciastia, săva că sînteţi ştiutori întru adevărul ce-i aiave.

13 Iară mi să pare derept a fi pînă voiu fi într-acest cort, să vă deştept pre voi, dojenindu-vă,

Zice că el i-aproape de moarte.

14 Ştiind că curund mi-i a pune cortul mieu, cumu mi-au arătat mie Domnul nostru Iisus Hristos.

15 Iară sili-mă-voiu ca să puteţi voi, după eşirea mea, pomeni despre aciastia.

Spune că elu-i mărturisitoriul adevăratului Hristos, carele L-au văzut şi cu ochii.

16 Că nu îmblînd după basne cu măestrii, am arătat voao putearea şi venirea Domnului nostru, a lui Iisus Hristos, ce singuri am prăvit acia mărire a Lui.

17 Că luase de la Părintele Dumnezău cinste şi slavă, glas ca acesta dat la Dîns de la mărita slavă. „Acesta iaste Fiul Mieu cel iubit, întru carele bine vruiu”.

18 Şi acesta glas din ceriu l-am auzit pogorînd, fiindu cu El în cia măgură sfîntă.

19 Şi avînd cuvînt vîrtos de prorocie, căruia bine faceţi că-l ascultaţi, ca luminei ce străluciaşte în loc întunecat, pînă să va lumina zuoa şi va răsări luciafărul întru inimile voastre.

20 Să veţi cunoaşte întîi aceasta, că toată prorocestvia Scripturii nu iaste dintru iaşi,

21 Că nu din voia oamenilor au fost dată cîndva prorocestviia, ce dintru îndemnarea Duhului Sfînt au grăit oamenii sfinţi a lui Dumnezău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.