×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pătru 1

Capitolul 5

Dojeneaşte pre preoţi, să nu domnească spre besearica lui Dumnezău.

1 Pre bătrîni carii-s între voi, eu încă bătrîn, depreună rog şi mărturisitoriul patemelor lui Hristos şi soţul ceii slave ce va să să arate.

2 Paşteţi turma lui Dumnezău carea e între voi, socotindu-o nu den silă, ce bucuroşi, nece pentru dobîndă necuviuoasă ce cu inimă gata.

3 Nice domnindu-vă spre besearica lui Dumnezău, ce să fiţi pilde turmei.

4 Şi cînd Să va arăta mai marele păstorilor, lua-veţi cia coronă neveştezită a slavei.

Celor tineri le dă înainte să fie smearini şi plecaţi bătrînilor.

5 Aşijderea şi tinerii, plecaţi-vă bătrînilor, şi toţi unul cătră altul vă plecaţi; fiţi podobiţi denlăuntru cu smerenie, că Dumnezău stă împrotivă măreţilor, iară smeriţilor le dă mila Sa.

6 Plecaţi-vă derept aceaia, supt putearnică mîna lui Dumnezău, ca să vă rădice pre voi în vreame.

7 Toată grija voastră aruncînd spre Dîns, că Lui-i grije de voi.

Roagă-i să fie treazvi şi să să preveaghe de pizmaşu.

8 Fiţi treazvi, prevegheaţi-vă, că pizmaşul vostru, diavolul, ca un leu răcnind încungiură, căutînd pre cine are înghiţi.

9 Căruia îi staţi împrotivă vîrtoşi în credinţă, ştiindu că acealeaşi scîrbe de la fîrtăţia voastră carea-i în lume să vor împlea.

10 Iară Dumnezăul a toată mila, carele au chemat pre noi în slava Sa cia de vecie, în Hristos Iisus, voi carii sînteţi neşchit dosădiţi, Acela vă va întregi, întări-vă-va, învîrtoşi-vă-va, întemeliui-vă-va.

11 Aceluia-i şi putearea întru veacii veacului, amin.

12 Prin Siluan, al vostru frate credincios, cum mi să pare, neşchit am scris, îndemnînd pre voi şi mărturisind c-aceasta-i mila cia adevărată a lui Dumnezău în carea staţi.

13 Închină-să voao besearica carea-i în Vavilon cu voi aleasă, şi Marco, fiul mieu.

14 Închinaţi-vă unul cătră altul, cu sărutarea dragostei. Pace voao tuturora carii sînteţi în Hristos Iisus. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.