×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pătru 1

Capitolul 4

Aduce pilda lui Hristos.

1 Derept aceaia, rîbdîndu Hristos cu trupul pentru noi, voi încă cu acelaşi cuget vă întrarmaţi, că cine au răbdat cu trupul s-au părăsit de păcate.

2 Să nu viaze mai mult poftelor omeneşti, ce vreriei lui Dumnezău, ce mai iaste a viia.

3 Că destul ni-e noao că vreamia trecută a vieţiei noastre viatu-o-am după voai păgînilor, îmblînd în desfătări, în pohte reale, în beţii, în ospeaţe, în băuturi, în hîlpii şi în slujba idolilor cea spurcată.

4 Pentru că nu vă s-au tîmplat voao în aceiaşi desfătare a via (cu păgînii) părutu-mi-s-au a fi streini, hulindu-i.

5 Carii înşi vor da sama Celuia ce e gata a giudeca vii şi morţii.

Spre înfrînarea trupului.

6 Pentru aceaia, şi morţilor propoveduită au fost Evanghelia, ca să să păgubească după oamenii în trup şi să viaze după Dumnezău, în suflet.

7 Iară svîrşenia tuturora aproape-i: fiţi derept aceaia trezvi şi vă prevegheaţi întru rugăciuni.

Laudă dragostea.

8 Iară mainte de toate, să aveţi dragoste unul cătră alalt, neîncetat, că dragostea acoapere mulţimea păcatelor.

9 Fiţi ospătători unii cătră alalţi, fără mustrare.

10 Fiecarele cumu au luat darul, aşia împărţind unul altuia, ca vistearnicii buni a milei lui Dumnezău, de multe feliuri.

11 Să grăiaşte cineva, grăiască ca cuvinte lui Dumnezău. Să slujiaşte cineva, slujască ca din vîrtutea ce i-au dat Dumnezău, ca să Să slăvească întru toate Dumnezău, prin Iisus Hristos, a căruia-i slava şi ţinerea în veacii de veac, amin.

Îndeamnă spre răbdare.

12 Dragilor, nu vă spămîntareţi ca streinii, de ispita aceaia carea e cu foc întru voi, spre ispita voastră, cum vă s-ară tîmpla a vedea ceva strein.

13 Ce mai vîrtos că simteţi soţi scîrbelor lui Hristos, bucuraţi-vă, ca să vă bucuraţi veselindu-vă, cînd să va arăta slava Lui.

14 Iară să veţi fi ocărîţi pentru numele lui Hristos, fericiţi sînteţi, că slava şi Duhul lui Dumnezău spre voi să va odihni, carele de ceia să huleaşte, iară de voi să slăveaşte.

15 Iară nime dintru voi să nu rabde ca vrăjmaşu sau ca furul sau ca tîlhariul sau pohtitoriu lucrurilor streine.

16 Ce ca creştin, să nu să ruşineaze, ce mai vîrtos să să slăvească numele lui Dumnezău, într-această parte.

Trebue să să înceapă scîrbele din beseareca lui Dumnezău.

17 Că vreame iaste să înceapă judecata din casa lui Dumnezău; iară să va înceape întîiu din noi, dară cum va fi svîrşenia celora ce nu îngăduescu Evangheliei lui Dumnezău?

18 Şi să direptul abia să va spăsi, dară nedereptul şi păcătosul unde să va ivi?

19 Derept aceaia, carii pat rău din voia lui Dumnezău, ca făcătoriului lor cel credincios dea-şi sufletele sale, bine făcînd.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.