×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Pătru 1

Capitolul 1

1 Pătru, apostol al lui Iisus Hristos, nemearnicilor şi răsfiraţilor în Pont, în Capadochia, în Galaţia, în Asia şi Vitania,

Foarte înalţă mila lui Dumnezău în Hristos.

2 Aleşilor din ştiinţa dentîiu a părintelui Dumnezău, spre sfinţia Duhului, prin ascultarea şi prin stropirea sîngelui lui Iisus Hristos, milă şi pace, mulţească-să voao.

3 Blagoslovit Dumnezău şi părintele Domnului nostru, a lui Iisus Hristos, carele, după multă mila sa, ne-au născut pre noi den nou, spre nădeajde vie, prin scularea lui Iisus Hristos den morţi,

4 Spre moştenie nepieritoare şi nespurcată şi neveştijitoare, carea să ţine voao în ceriure,

5 Carii cu putearea lui Dumnezău sînteţi păziţi prin credinţă, spre spăsenie, gătită a să arăta în vreamia de apoi.

6 În carea vă bucuraţi puţinel acum (de să cuvine aşia), scîrbiţi întru multe fealiuri de năpăşti,

Care să ia cu credinţă şi să biruiaşte cu nădeajde.

7 Ca ispitirea credineţi voastre, carea e mai scumpă de aurul pieritoriu, carele să ispiteaşte prin foc, să să afle voao întru laudă şi în cinste şi în slavă, întru arătarea lui Iisus Hristos.

8 Carele nevăzîndu Îl iubiţi; în carele acum încă nevăzîndu-L creadeţi şi veseliţi sînteţi cu bucurie nespusă şi slăvită.

9 Primind plata credinţei voastre, spăsenia sufletelor.

Deaca au prorocit prorocii, de acolea-i îndeamnă.

10 De care spăsenie au cercat şi-au întrebat prorocii; de mila venitoare întru voi au prorocit.

11 Ispitind în carea şi în ce vreame are arăta întru ei Duhul lui Hristos, mainte vestind chinurile ce era venitoare spre Hristos, şi slavă după acealia.

12 Cărora-i arătat că nu Şieşi, ce noao au slujit acealia carele acum s-au vestit voao, pentru ceia carii au vestit voao Evanghelia, prin Duhul Sfînt, ce e trimis den ceriu, întru carea şi îngerii au dorit să privască.

13 Pentr-aceaia încingeţi mijloacele înţelepciunii voastre, treazvi deplin nedejduiţi spre mila ce vă să dă voao, din arătarea lui Iisus Hristos.

14 Ca feciorii ascultării, neînchipuindu-vă poftelor dintîiu a neştiinţei voastre.

Să zică împrotiva lumiei.

15 Ce cumu-i cela ce v-au chemat, Sfînt, voi încă fiţi sfinţi în toată viaţa.

16 Pentru că iaste scris: Fiţi sfinţi că Eu încă-s Sfînt.

17 Şi să chemaţi Părinte pre acela ce giudecă fără făţărie, căruiaşi după lucrul lui, cu frică să petreaceţi în vreamia vieţei voastre.

18 Ştiindu că nu cu lucruri pieritaore, cu aur au cu argint, sînteţi răscumpăraţi din viaţa voastră cea deşeartă dată de părinţi,

19 Ce cu scump sîngele, ca a mielului curat şi nespurcat, a lui Hristos,

20 Ştiuţi mainte din temelia lumiei şi arătaţi în vremile de apoi pentru voi.

21 Carii pentru El creadeţi în Dumnezău, carele L-au sculat pre El din morţi şi I-au dat slavă Lui, cum credinţa şi neadeajdea voastră să fie în Dumnezău.

22 Inimile voastre curăţînd întri ascultarea adevărului prin Duh, în dragostea frăţească, nefăţarnică, din inimă curată, iubiţi unii pre alţii, cu de-adins.

Şi să să asemeneaze lui Dumnezău cu viaţa sfîntă.

23 Născuţi de nou, nu din sămînţă putredă, ce neputrezitoare, prin cuvîntul viu a lui Dumnezău, carele rămîne în veaci.

24 Că tot trupul iaste ca iarba şi toată slava omului, ca floarea erbiei, uscă-să iarba şi-i cade floarea.

25 Iară cuvîntul Domnulu rămîne pînă în veaci. Acesta e cuvîntul cel vestit întru voi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.