×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Iacov Apostol

Capitolul 5

Spune bogaţilor că-i va giudeca Dumnezău vîrtos şi ceartă hvăliia lor.

1 Ni, acum, bogaţilor, plîngeţi văetîndu-vă de scîrbele ce-s venitoare spre voi.

2 Bogăţiile voastre au putrezit, veşmintele voastre le-au mîncat moliile.

3 Aurul şi argintul vostru s-u rugenit, şi rugina lor va mărturisi împrotiva voastră, şi va topi trupurile voastre, ca focul; strîns-aţi comoară în zilel de apoi.

4 Iată plata lucrătorilor carii au săcerat ţinuturile voastre, ţinută-i de voi, strigă; şi strigarea celora ce au săcerat întrat-au în urechile Domnului Savaot.

5 În dezmierdăciune aţi trăit pre pămînt şi v-aţi desvătat, hrănit-aţi inimile voastre, ca într-o zi de uspăţ.

6 Dosădit-aţi, omorît-aţi dereptul, nestîndu-vă împrotivă.

Îndeamnă pre surumani văzîndu perirea bogaţilor.

7 Derept aceaia, fraţilor, fiţi răbdători pînă la venirea Domnului; iată plugariul aştiaptă bun rod al pămîntului, cu răbdare aşteptîndu-l, pînă va primi ploae timpurie şi tîrzie.

Să rabde scîrbele cu inima încetată.

8 Fiţi şi voi răbdători şi întăriţi inimile voastre, că să apropie venirea Domnului.

9 Nu suspinareţi unul pre alalt, să nu fiţi osîndiţi; iată giudeţul înaintea uşii vă stă.

10 Luaţi pildă, fraţii miei, scîrba şi răbdarea prorocilor carii au grăit în numele Domnului.

Ca şi Iov.

11 Iată, zicem că-s fericiţi răbdătorii: răbdarea lui Iov auzit-aţi, şi la săvîrşenia ce i-au dat Domnul, că milostiv Domnul şi miluitoriu.

12 Iară mainte de toate, fraţii miei, nu giurareţi nece pre cer, nece pre pămînt, nece cu alt giurămînt, iară cuvîntul vostru fie aşia: „ei, ce nu e nu-i”, ca să nu cădeţi în giudecată.

13 Mîhnitu-i cineva între voi? Roage-să. Veaselu-i cineva? Cînte.

Cîndu-s bolnavi, încă să rabde.

14 Bolnavu-i cineva întru voi? Cheame preoţii besearecii şi să roage pentru el, ungîndu-l cu uloiu, în numele Domnului.

15 Şi rugăciunea credinţei mîntui-va bolnavul şi-l va rădica pre el Domnul, şi să va fi făcut păcate, erta-i-să-vor.

16 Ispoveduiţi-vă păcatele voastre, unul cătră alaltu şi vă rugaţi unul pentr-altu, ca să vă vendecaţi, că mult foloseaşte rugăciunea străbătătoare dereptului.

17 Ilie era om supt patime, ca şi noi, şi ceru cu rugăciune să nu ploao spre pămînt, şi nu ploo în trei ani şi şase luni.

18 Şi iară rugă, şi ceriul deade ploae, şi pămîntul deade rodul său.

19 Fraţii miei, să au rătăcit cineva dintru voi de la adevăr şi-l va înturna pre el cineva.

20 Să ştie că cine l-au înturnat pre păcătos din calea rătăciturii lui, mîntui-va sufletul lui de moarte şi-i va acoperi mulţimea păcatelor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.