×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Iacov Apostol

Capitolul 4

Numără lucrurile reale carele nasc din faptele trupului.

1 De unde-s războae şi răzmiriţi între voi? Au nu de-acicea din poftele voastre, carele să luptă întru mădularile voastre?

2 Poftiţi şi nu veţi avea, rîvniţi şi pizmuiţi şi nu veţi putea dobîndi; luptaţi şi oştiţi şi nu veţi izbîndi, pentru că nu ceareţi.

3 Ciareţi şi nu veţi luoa, pentru că ciareţi rău, să le amistuiţi pre poftele voastre.

4 Curvarii şi curvarele, au nu ştiţi că prietinia ceştii lumi iaste vrajbă lui Dumnezău? Derept aceaia varecine va vrea să fie priatin lumiei, pizmaş va fi lui Dumnezău.

5 Au pare-vă-să că în deşărt grăiaşte Scriptura, spre urgie să pleacă duhul ce viază întru noi?

6 Ce mai mare milă făgăduiaşte, că zice „Dumnezău, făloşilor le stă împrotivă, iară smeariţilor le dă mila Sa”.

Arată smerenia inimiei.

7 Plecaţi-vă lui Dumnezău şi staţi împrotivă diavolului şi va fugi de la voi.

Opreaşte făliia.

8 Apropiaţi-vă cătră Dumnezău şi Să va apropia cătră voi; curăţiţi-vă mînule, voi păcătoşi, şi vă curăţiţi inimile, îndoiţilor cu inima.

9 Milcuiţi-vă şi jeliţi şi plîngeţi, că rîsul vostru să va întoarce întru jiale, şi bucuria voastră, întru amărăciune.

Şi opreaşte clevetele.

10 Smeriţi-vă lui Dumnezău şi vă va înălţa pre voi.

11 Nu clevetireţi, fraţilor, unul pre alalt, că cine-şi clevetiaşte fratele sau giudecă pre fratele său, leagea clevetiaşte şi leagea huleaşte, iară să veri cleveti leagia, nu eşti ţiitoriu legiei, ce-i eşti giudecătoriu.

12 Unulu-i dătătoriul legei, carele poate piarde şi poate izbăvi; iară tu cine eşti, de giudeci pre altul?

13 Ni acum carii ziceţi: Astăzi au mîne vom mearge în cel oraş şi vom petreace acolo un an, şi vom tîrgui şi vom dobîndi.

Zice să nu ne uităm de slăbiciunea noastră.

14 Carii nu ştiţi ce vă să va întîmpla a doaoa zi. Că ce-i viaţa voastră? Aburu-i carele să arată neşchit şi apoi piare.

15 Pentru c-au vrut trebui să ziceţi: să va vrea Dumnezău şi să vom fi vii, face-vom ceasta sau ceaia.

16 Iară acum vă lăudaţi întru făliile voastre; toată fala ca aceasta, rea iaste.

17 Derept aceaia, cine are şti face bine şi nu face, păcatu-i-i.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.