×

Dimensiunea fontului:

Noul Testament de la Bălgrad

Cartea lui Iacov Apostol

Capitolul 3

1 Nu fireţi mulţi dascali, fraţii miei, ştiind că mai grea judecată veţi lua.

2 Că întru multe ne poticnim toţi, ce carele în cuvînt nu să sminteaşte acela e bărbat deplin, putînd cu frîul a-şi înderepta tot trupul.

Dojeneaşte pre omul creştin să-şi oprească limba cu frîul credinţei şi a dragostei sfinte.

3 Iată, cailor le punem zăbală în gură, să ne îngăduiaască noao, şi tot trupul lor (înturnăm încătruo ni-i voia).

4 Şi iată, corabiile cîtu-s de mari, şi de vînturi tari să învăluescu, ce încă cu o cîrmă mică, cîrmaciul le întoarce încătruo i-i voia.

5 Aşia şi limba, mic mădulariu-i, şi cu mari să făleaşte; iată puţinel foc, mare pădure aprinde.

6 Limba focu e, şi-i lumea nedereptăţiei. Aşia e tocmită limba între mădulările noastre, care spurcă tot trupul şi, aprinsă de gheena, tot împregiurul naşterei noastre aprinde-l.

7 Că toată firea fierilor şi pasărilor şi jivinelor şi celor din mare să îmblînzăsc şi să biruesc de firea omului.

8 Iară pre limbă, nece un om nu o poate potoli: răul ce nu-l poţi ogoi, plinu-i de veninul morţiei.

Aduce înainte carele să fac pentru limbă.

9 Cu aceaia lăudăm pre Părintele Dumnezău, şi cu aceaia blăstămăm pre oameni, carii-s făcuţi pre chipul lui Dumnezău.

10 Din acelaşi rost iase blagoslovenie şi blăstăm. Nu să cade, fraţii miei, aşia să fie.

11 Au nu poate izvorul izvorî din aceiaşi fîntînă apă dulce şi amară?

12 Au poate, fraţii miei, smochinul face masline sau viţa smochine? Aşia nice un izvor nu poate da apă sălcie şi dulce.

13 Carele-i înţelept şi ştiutoriu între voi? Arate-şi din bună viaţa lui faptele sale, cu blînzia înţelepciunei.

14 Să aveţi pizmă amară şi zavistie întru inimile voastre, nu vă lăudareţi, nece fireţi minciunoşi împrotiva adevărului.

Spune ce-i înţelepţia omenească.

15 Că această înţelepciune nu e pogorîtă de sus, ce e pămîntească şi trupească şi drăcească.

16 Că unde-i pizma şi mînia, acolea-i netocmirea şi tot lucrul rău.

Şi cum să osebeaşte de cea cerească.

17 Iară care înţelepciune iaste de sus, întîiu-i curată, după aceaia-i împăcătoare şi blîndă, îngăduitoare şi plină de milostivnicie şi de rodure bune, fără osîndire şi fără făţărie.

18 Iară rodul dereptăţiei samănă-să în pace, celora ce fac pace.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.